Baner z ekspertką i tytułem artykułu

Artykuł naszej ekspertki o ESRS-ach w „Parkiecie”

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

We wrześniowym wydaniu Akademii Parkietu ukazującej się w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych ukazał się artykuł ekspertki Energopomiaru, Patrycji Żupy-Marczuk, na temat ESRS-ów środowiskowych.

Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju dotyczące kwestii środowiskowych (czyli literka E – Environmental) to zbiór wytycznych, które odnoszą się do wpływu spółki na środowisko naturalne i klimat.

ESRS E1 – Zmiany klimatu

ESRS E2 –  Zanieczyszczenia w zakresie powietrza, wody, gleby, substancje wzbudzające obawy

ESRS E3 – Woda i zasoby morskie

ESRS E4 – Różnorodność biologiczna i ekosystem

ESRS E5 – Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

Zapraszamy do lektury – artykuł dostępny na stronie „Parkietu” https://www.parkiet.com/inwestycje/art39156451-europejskie-standardy-raportowania-zrownowazonego-rozwoju-standardy-srodowiskowe-esrs-e1-e5 oraz na stronie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju wymagają szeregu informacji: retrospektywnych oraz dotyczących przyszłości, jakościowych i ilościowych. Działania przedsiębiorstwa względem środowiska, ale też rzetelne raportowanie tego wpływu, często mają duży wpływ na wyniki finansowe oraz wizerunek spółki. Dlatego warto zaplanować nie tylko działania związane z samym raportowaniem, ale również ze strategią biznesową, która w pełni będzie ujmować kwestie zrównoważonego rozwoju.

Więcej o doradztwie w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju i taksonomii: https://energopomiar.com/taksonomia/

inne wiadomości

Wspieramy dekarbonizację ciepłownictwa

Energopomiar wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Dla naszego klienta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: przeprowadziliśmy analizy bilansowe dla planów modernizacyjnych (w tym projektów dekarbonizacyjnych) w celu określenia potencjału uzyskania statusu...

Artykuł w obszarze klimatologii naszego pracownika

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej, koordynatorki ds. analiz środowiskowych w Energopomiarze. Publikacja pt. „Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831–2020)”, której współautorem jest prof. dr hab. Robert Twardosz...

Webinarium ministerstwa o ESRS-ach

Zapraszamy na webinarium online na temat ESRS-ów, czyli nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów oraz Grupą...