Badanie działalności pod kątem wrażliwości na zmiany klimatu

Badanie działalności pod kątem wrażliwości na zmiany klimatu

Jednym z głównych elementów raportowania zrównoważonego rozwoju, a przez to pośrednim elementem strategii klimatycznej, jest adaptacja do zmian klimatu.

Adaptacja do zmian klimatu oznacza proces przystosowywania się do rzeczywistych i oczekiwanych zmian klimatu i ich skutków. Natomiast aby sam proces adaptacji mógł zostać realizowany, konieczne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Dodatkowo należy odnieść się do taksonomii UE, gdzie jednym z celów środowiskowych jest właśnie adaptacja do zmian klimatu, dla której postawione są konkretne techniczne kryteria kwalifikacji.

Oferta Energopomiaru obejmuje następujące usługi doradcze:
? Badanie działalności pod kątem wrażliwości na zmiany klimatu
? Plany adaptacji do zmian klimatu
? Analiza scenariuszy klimatycznych
? Ocena ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia związane z klimatem

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług na stronie: https://energopomiar.com/doradztwo-w-zakresie-adaptacji-do-zmian-klimat/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6? W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.: emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto; całkowite emisje...

Wyzwania raportowania rocznego ESG

Wyzwania raportowania rocznego ESG

W dniu 21 lutego 2024 r.  odbył się webinar Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Wyzwania raportowania rocznego – Raporty za rok 2023 jako baza porównawcza do raportowania pod ESRS”. Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia jak: zakres...