OZE

Dofinansowanie OZE dla społeczności energetycznych

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi nabór wniosków dotyczących instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2 wsparcie przedinwestycyjne  dla działań:

  • Działanie A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych,
  • Działanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

Wsparcie przedinwestycyjne będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawno-organizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie to (według stanu na dzień 6.10.2023 r.):

  • spółdzielnie energetyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub obywatelskich społeczności energetycznych OZE.

Przyjmowanie wniosków jest prowadzone w trybie ciągłym w terminie do dnia 31.12.2023 r. lub do osiągnięcia wskaźników Inwestycji.

Kontakt: Robert Sic – dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego, di@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Wspieramy dekarbonizację ciepłownictwa

Energopomiar wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Dla naszego klienta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: przeprowadziliśmy analizy bilansowe dla planów modernizacyjnych (w tym projektów dekarbonizacyjnych) w celu określenia potencjału uzyskania statusu...

Artykuł w obszarze klimatologii naszego pracownika

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej, koordynatorki ds. analiz środowiskowych w Energopomiarze. Publikacja pt. „Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831–2020)”, której współautorem jest prof. dr hab. Robert Twardosz...

Webinarium ministerstwa o ESRS-ach

Zapraszamy na webinarium online na temat ESRS-ów, czyli nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów oraz Grupą...