Dokumentacja do zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów

rekultywacji składowisk odpadów

Dla jednej z największych elektrowni w Polsce zespół Energopomiaru przygotował dokumentację pozwalającą na zamknięcie i rekultywację dwóch składowisk odpadów paleniskowych, w tym:

  • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych, będącą załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • wnioski o zamknięcie części składowisk odpadów paleniskowych wraz z projektami rekultywacji;
  • nowe instrukcje prowadzenia składowisk, uwzględniające ww. prace na składowiskach;
  • wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów do prac rekultywacyjnych wykonywanych na składowiskach odpadów paleniskowych.

 Ww. dokumenty, pozwalające na zamknięcie składowisk odpadów (po spełnieniu następnych wymagań), otwierają drogę do dalszych prac, zmierzających do wykorzystania tych terenów w innych celach, np. jako tereny pod budowę instalacji OZE. To doskonały przykład wykorzystania brownfieldów, czyli terenów już wcześniej wykorzystywanych na cele przemysłowe, którym można nadać nowe funkcje, a tym samym ograniczyć liczbę greenfieldów, czyli inwestycji tworzonych „od zera” w zupełnie nowych lokalizacjach i w większym stopniu ingerujących w środowisko naturalne.

Zapraszamy do kontaktu: 

Ze strony Energopomiaru zawsze można liczyć na rzetelne i wiarygodne doradztwo, co ma odzwierciedlenie w opracowywanej dla klienta dokumentacji. 

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Badania odpadów i paliw z odpadów

Badania odpadów i paliw z odpadów

Co roku badamy tysiące próbek odpadów i paliw z odpadów, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom. Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce,...

Webinary SEG nt. raportowania emisji

Webinary SEG nt. raportowania emisji

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na cykl webinariów „Dane na potrzeby ESRS. Webinar „Dane niezbędne do zaraportowania emisji Scope 1 i 2” odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 10:00–11:30. Podczas webinarium zostaną...

Wodór w gospodarce – konferencja online

Wodór w gospodarce – konferencja online

Zapraszamy do udziału w II Konferencji „Wodór w gospodarce”, organizowanej przez Nową Energię w dniu 5 czerwca 2024 r. w formule on-line. W wydarzeniu bierze udział Mateusz Ksiądz, p.o. dyrektora ds. kluczowych klientów w „Energopomiar” Sp. z o.o., z...