Dokumentacja do zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów

rekultywacji składowisk odpadów

Dla jednej z największych elektrowni w Polsce zespół Energopomiaru przygotował dokumentację pozwalającą na zamknięcie i rekultywację dwóch składowisk odpadów paleniskowych, w tym:

  • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych, będącą załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • wnioski o zamknięcie części składowisk odpadów paleniskowych wraz z projektami rekultywacji;
  • nowe instrukcje prowadzenia składowisk, uwzględniające ww. prace na składowiskach;
  • wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów do prac rekultywacyjnych wykonywanych na składowiskach odpadów paleniskowych.

 Ww. dokumenty, pozwalające na zamknięcie składowisk odpadów (po spełnieniu następnych wymagań), otwierają drogę do dalszych prac, zmierzających do wykorzystania tych terenów w innych celach, np. jako tereny pod budowę instalacji OZE. To doskonały przykład wykorzystania brownfieldów, czyli terenów już wcześniej wykorzystywanych na cele przemysłowe, którym można nadać nowe funkcje, a tym samym ograniczyć liczbę greenfieldów, czyli inwestycji tworzonych „od zera” w zupełnie nowych lokalizacjach i w większym stopniu ingerujących w środowisko naturalne.

Zapraszamy do kontaktu: 

Ze strony Energopomiaru zawsze można liczyć na rzetelne i wiarygodne doradztwo, co ma odzwierciedlenie w opracowywanej dla klienta dokumentacji. 

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...