Doradztwo we wdrażaniu GOZ

Doradztwo we wdrażaniu GOZ

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Energopomiaru w zakresie doradztwa technicznego i środowiskowego we wdrażaniu GOZ, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym.

Doradztwo ekspertów Energopomiaru w zakresie wdrożenia GOZ obejmuje usługi:

  • Audyt przedsiębiorstwa.
  • Strategia GOZ dla przedsiębiorstwa.
  • Studium wykonalności GOZ.
  • Pozyskiwanie decyzji administracyjnych dla przedsięwzięć GOZ (odpady, woda i ścieki, energetyka, ciepło).
  • Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania na projekty GOZ.
  • Narzędzia do monitorowania wskaźników.

Oferta i folder do pobrania na stronie: https://energopomiar.com/uslugi/doradztwo-techniczne-i-srodowiskowe-we-wdrazaniu-goz/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Czy wiesz, co obejmuje wymóg standardów raportowania zrównoważonego rozwoju E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3? Wymóg E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3 obejmuje: całkowite zużycie wody w m3; całkowite zużycie wody w m3 na obszarach o istotnym zagrożeniu wodnym, w tym na...

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Energopomiaru podjęła decyzję o powołaniu na XII kadencję jednoosobowego Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o. z dniem 1 maja 2024 r. został powołany Tomasz Słupik, dotychczasowy dyrektor...