zmiana klimatu

Dotacje na plany adaptacji do zmian klimatu

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Energopomiar oferuje pomoc w opracowaniu wniosku o dofinansowanie, jak i samego planu adaptacji do zmian klimatu. Nasza oferta i kontakt do eksperta na stronie: https://energopomiar.com/doradztwo-w-zakresie-adaptacji-do-zmian-klimat/

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 30 listopada 2023 r. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 10 000 000 zł.

Konkurs jest realizowany w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Instytucją wdrażającą dla tego działania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do składania wniosków są uprawnione:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15–20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, za wyjątkiem miast podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02 oraz miast średnich finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Szczegóły naboru na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00123

inne wiadomości

Wspieramy dekarbonizację ciepłownictwa

Energopomiar wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Dla naszego klienta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: przeprowadziliśmy analizy bilansowe dla planów modernizacyjnych (w tym projektów dekarbonizacyjnych) w celu określenia potencjału uzyskania statusu...

Artykuł w obszarze klimatologii naszego pracownika

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej, koordynatorki ds. analiz środowiskowych w Energopomiarze. Publikacja pt. „Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831–2020)”, której współautorem jest prof. dr hab. Robert Twardosz...

Webinarium ministerstwa o ESRS-ach

Zapraszamy na webinarium online na temat ESRS-ów, czyli nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów oraz Grupą...