Dotacje na plany adaptacji do zmian klimatu

zmiana klimatu

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Energopomiar oferuje pomoc w opracowaniu wniosku o dofinansowanie, jak i samego planu adaptacji do zmian klimatu. Nasza oferta i kontakt do eksperta na stronie: https://energopomiar.com/doradztwo-w-zakresie-adaptacji-do-zmian-klimat/

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 30 listopada 2023 r. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 10 000 000 zł.

Konkurs jest realizowany w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Instytucją wdrażającą dla tego działania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do składania wniosków są uprawnione:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15–20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, za wyjątkiem miast podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02 oraz miast średnich finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Szczegóły naboru na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00123

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Czy wiesz, co obejmuje wymóg standardów raportowania zrównoważonego rozwoju E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3? Wymóg E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3 obejmuje: całkowite zużycie wody w m3; całkowite zużycie wody w m3 na obszarach o istotnym zagrożeniu wodnym, w tym na...

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Energopomiaru podjęła decyzję o powołaniu na XII kadencję jednoosobowego Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o. z dniem 1 maja 2024 r. został powołany Tomasz Słupik, dotychczasowy dyrektor...