Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o obiegu zamkniętym jako kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw”, a w drugim dniu wspólnie z Patrycją Żupa-Marczuk, Kierowniczką Biura Projektów Innowacyjnych w „Energopomiar” Sp. z o.o., poprowadzi warsztaty techniczne „Zarządzanie potencjałem poprawy efektywności energetycznej i domykania cykli produkcyjnych (GOZ) – podejście inżynierskie”.

Podczas warsztatów zostaną omówione takie zagadnienia jak:

  • znaczenie zrównoważonego rozwoju w otoczeniu prawnym wpływającym na prowadzenie biznesu,
  • co wynika z doświadczeń związanych z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – co warto poprawić,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwie – zarządzanie potencjałem i obszary do poprawy aspekcie zwiększenia skuteczności działań,
  • nowe wyzwania dla przemysłu a kompetencje i zasoby niezbędne do ich obsłużenia.

Konferencja odbędzie się w Czeladzi w dniach 14-15 marca 2024 r. Partnerem Branżowym wydarzenia jest Rafineria Gdańska Sp. z o.o., a organizatorem firma BMP.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...