Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o obiegu zamkniętym jako kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw”, a w drugim dniu wspólnie z Patrycją Żupa-Marczuk, Kierowniczką Biura Projektów Innowacyjnych w „Energopomiar” Sp. z o.o., poprowadzi warsztaty techniczne „Zarządzanie potencjałem poprawy efektywności energetycznej i domykania cykli produkcyjnych (GOZ) – podejście inżynierskie”.

Podczas warsztatów zostaną omówione takie zagadnienia jak:

  • znaczenie zrównoważonego rozwoju w otoczeniu prawnym wpływającym na prowadzenie biznesu,
  • co wynika z doświadczeń związanych z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – co warto poprawić,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwie – zarządzanie potencjałem i obszary do poprawy aspekcie zwiększenia skuteczności działań,
  • nowe wyzwania dla przemysłu a kompetencje i zasoby niezbędne do ich obsłużenia.

Konferencja odbędzie się w Czeladzi w dniach 14-15 marca 2024 r. Partnerem Branżowym wydarzenia jest Rafineria Gdańska Sp. z o.o., a organizatorem firma BMP.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

W dniu 28 czerwca 2024 r. w Gliwicach miała miejsce uroczystość podpisania strategicznego kontraktu pomiędzy trzema wiodącymi firmami: PEC-Gliwice Sp. z o.o., „Energopomiar” Sp. z o.o. oraz Antea Polska S.A. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na świadczenie na rzecz...

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar był Partnerem Merytorycznym IV Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres został zorganizowany w 105. rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes Tomasz Słupik był członkiem Rady Programowej Kongresu i wziął udział w panelu dyskusyjnym pn....