Energopomiar na GeoPikniku

rysunek przedstawiający planetę z budynkami i czarnym tłem

W dniu 19 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w III edycji GeoPikniku na Żylecie, wydarzeniu popularno-naukowym promującym nauki o Ziemi.

W części inauguracyjnej wystąpił dr Jakub Glapan z „Energopomiar” Sp. z o.o. z wykładem pn. „Przyrodnik – hobby czy zawód? A może jedno i drugie?”. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego (Magdalena Malara, Michał Sitko,Kamil Kściuczyk, Jakub Glapan, Łukasz Sklarek, Kamil Kręc) oraz dr Elżbieta Janigacz z Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego, głównie absolwenci „Żylety”. Zespół Energopomiaru przygotował pokaz „Czym oddychamy? – pomiar pyłu zawieszonego PM10”. Uczestnicy Geopikniku mogli zobaczyć i sprawdzić możliwości samochodu do badań środowiskowych w terenie.Na stoisku Energopomiaru został również zaprezentowany najnowszy samochód terenowy służący do badań monitoringu środowiska, w zakres których wchodzi między innymi:

  • Pobieranie próbek wód podziemnych, powierzchniowych i ścieków.
  • Pomiary hydrogeologiczne.  
  • Pomiary podstawowych parametrów fizykochemicznych próbek.
  • Badanie prędkości przepływu wód powierzchniowych.
  • Badanie stężenia gazu składowiskowego.
  • Pobieranie próbek gleb i gruntów.
  • Badanie stężenia pyłu zawieszonego PM-10 i PM-2,5.
  • Badanie wielkości opadu pyłu, pomiary osiadania składowisk oraz stateczności zboczy składowisk, pobieranie próbek odpadów.

Geopiknik zorganizował Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Więcej o naszych usługach:

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Na co powinna zwrócić uwagę spółka raportująca zrównoważony rozwój w obszarze celów związanych z zasobami wodnymi i morskimi? Przedsiębiorstwo wskazuje, czy i w jaki sposób jego cele odnoszą się do: zarządzania istotnymi skutkami, zagrożeniami i szansami związanymi z...

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Z dniem 14 maja 2024 r. Energopomiar został przyjęty w poczet członków Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Dziękujemy za uznanie i liczymy na owocną współpracę! Głównym celem ZPPOB jest wzmocnienie i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, a także...