Energopomiar opracowuje plany neutralności klimatycznej

Energopomiar opracowuje plany neutralności klimatycznej

Energopomiar podpisał kolejne umowy ze spółkami ciepłowniczymi obejmujące sporządzenie planów neutralności klimatycznej na potrzeby przyznania dodatkowych 30% bezpłatnych uprawnień według wytycznych dyrektywy EU ETS oraz dedykowanego aktu delegowanego.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze lub operator instalacji musi przedłożyć plan neutralności klimatycznej do dnia 30 maja 2024 r. dla swojej działalności objętej dyrektywą ETS.

Zaktualizowana dyrektywa EU ETS przewiduje dodatkowe bezpłatne przydziały na systemy ciepłownicze, tj. możliwość przyznania 30% dodatkowych bezpłatnych uprawnień dla systemów ciepłowniczych na okres od 2026 do 2030 roku, jeżeli w odniesieniu do lat referencyjnych 2014–2018 spełniony jest warunek sporządzenia i wdrożenia planu neutralności klimatycznej.

Opracowywany przez interdyscyplinarne zespoły Energopomiaru plany neutralności klimatycznej sporządzane są zgodnie z opublikowanymi wytycznymi i najlepszymi praktykami inżynierskimi – szczegóły usługi na stronie:

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...