Energopomiar opracowuje plany neutralności klimatycznej

Energopomiar opracowuje plany neutralności klimatycznej

Energopomiar podpisał kolejne umowy ze spółkami ciepłowniczymi obejmujące sporządzenie planów neutralności klimatycznej na potrzeby przyznania dodatkowych 30% bezpłatnych uprawnień według wytycznych dyrektywy EU ETS oraz dedykowanego aktu delegowanego.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze lub operator instalacji musi przedłożyć plan neutralności klimatycznej do dnia 30 maja 2024 r. dla swojej działalności objętej dyrektywą ETS.

Zaktualizowana dyrektywa EU ETS przewiduje dodatkowe bezpłatne przydziały na systemy ciepłownicze, tj. możliwość przyznania 30% dodatkowych bezpłatnych uprawnień dla systemów ciepłowniczych na okres od 2026 do 2030 roku, jeżeli w odniesieniu do lat referencyjnych 2014–2018 spełniony jest warunek sporządzenia i wdrożenia planu neutralności klimatycznej.

Opracowywany przez interdyscyplinarne zespoły Energopomiaru plany neutralności klimatycznej sporządzane są zgodnie z opublikowanymi wytycznymi i najlepszymi praktykami inżynierskimi – szczegóły usługi na stronie:

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

W czerwcu 2024 r. „Energopomiar” Sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. położonego w Gliwicach przy ul. Portowej 28”....

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

Zapraszamy do przeczytania relacji z konferencji „Gaz w energetyce” oraz „Wodór w gospodarce” na łamach magazynu „Nowa Energia”. XV Konferencja „Gaz w energetyce – realizacja i eksploatacja bloków gazowych i gazowo-parowych” odbyła się w dniach 21-23 maja 2024 r. we...

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...