Energopomiar partnerem V Badania Świadomości Klimatycznej Spółek

Energopomiar partnerem V Badania Świadomości Klimatycznej Spółek

Energopomiar uczestniczył w V Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek.

W dniu 22 listopada 2023 r. podczas webinarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „Raportowanie klimatyczne w Polsce – wyniki badania CCA” zostały przedstawione wyniki Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness Study). Energopomiar reprezentowała dr Magdalena Skrzyńska, prezentując temat „Świadomość klimatyczna jak klucz do wiarygodnego raportowania”.

Inicjatorami badania są Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas, a jego partnerami wspierającymi MATERIALITY i Energopomiar.

Podstawą badania Świadomości Klimatycznej Spółek były dane pochodzące ze 152 raportów rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego zakres obejmował dane niefinansowe z lat 2017-2022. Metodologia badania skupia się na 10 kluczowych kryteriach, koncentrując się głównie na ocenie zarządzania zagadnieniami klimatycznymi i analizie metod raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie (7 punktów i więcej) otrzymało 38 spółek, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Po raz pierwszy jedna ze spółek otrzymała maksymalną liczbę punktów. Lista spółek świadomych klimatycznie i informacje o badaniu: https://seg.org.pl/projekty/badanie-swiadomosci-klimatycznej-cca

Główną ideą i celem rankingu CCA jest weryfikacja właściwego raportowania kwestii ESG (Environmental, Social, and Governance) wśród spółek giełdowych zobligowanych prawnie do tego obowiązku. Nadawany tytuł odzwierciedla wyłącznie to, jak przejrzyście spółki raportują zagadnienia zmiany klimatu, podsumowując ich świadomość klimatyczną.

Autorzy i partnerzy – w tym Energopomiar – badania CCA zalecają skrupulatną analizę wpływu zmian klimatycznych na spółkę oraz roli, jaką spółka odgrywa w kontekście tych zmian.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...