GOZ w obszarze woda-ścieki

Symbol Recyklingu w GOZ w obszarze woda-ścieki

Energopomiar zrealizował zadanie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w obszarze wodno-ściekowym elektrowni – koncepcja”.

Zakres prac został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonano analizy, bilanse i badania takie jak:

  • uzupełnienie analiz fizykochemicznych strumieni ścieków, które nie podlegają badaniom jakościowym lub których zakres jest niewystarczający;
  • analiza minimalnych wymagań jakościowych wymaganych dla wody wykorzystywanej w poszczególnych procesach technologicznych;
  • wykonanie bilansu ilościowo-jakościowego dla wskazanych strumieni ścieków – z uwzględnieniem planowanego wyłączania bloków z eksploatacji i planowaną produkcją energii elektrycznej;
  • ocena możliwości wtórnego wykorzystania poszczególnych strumieni ścieków pod kątem wymagań, możliwości technologicznych, jak również minimalizacji opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
  • badania technologiczne w skali laboratoryjnej z opracowaniem wstępnej koncepcji GOZ;
  • weryfikacja badań w układzie pilotażowym na wybranych strumieniach.

W ramach prowadzonych prac wykonano badania pilotażowe nad oczyszczaniem wybranych strumieni ścieków, które obecnie są odprowadzane do odbiornika. Instalacja pilotażowa obejmowała moduły: ultrafiltracji, elektrodializy odwracalnej, odwróconej osmozy. Po uzdatnieniu ścieków uzyskiwały one parametry pozwalające na ich wtórne wykorzystanie do celów technologicznych. Także parametry jakościowe koncentratów powstających w procesie uzdatniania ścieków pozwalają na wykorzystanie ich w obiegach technologicznych elektrowni (hydrotransport).

Wyniki uzyskane w trakcie badań pierwszego etapu stanowiły podstawę do opracowania kompleksowej wariantowej koncepcji modernizacji gospodarki wodno-ściekowej obejmującej m.in. oszacowanie kosztów inwestycyjnych (CAPEX) i eksploatacyjnych (OPEX), ograniczenia ilości pobieranej wody surowej i odprowadzanych ścieków oraz związanych z tym opłat środowiskowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Energopomiaru i kontaktu z naszymi ekspertami:  

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Badania odpadów i paliw z odpadów

Badania odpadów i paliw z odpadów

Co roku badamy tysiące próbek odpadów i paliw z odpadów, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom. Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce,...

Webinary SEG nt. raportowania emisji

Webinary SEG nt. raportowania emisji

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na cykl webinariów „Dane na potrzeby ESRS. Webinar „Dane niezbędne do zaraportowania emisji Scope 1 i 2” odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 10:00–11:30. Podczas webinarium zostaną...

Wodór w gospodarce – konferencja online

Wodór w gospodarce – konferencja online

Zapraszamy do udziału w II Konferencji „Wodór w gospodarce”, organizowanej przez Nową Energię w dniu 5 czerwca 2024 r. w formule on-line. W wydarzeniu bierze udział Mateusz Ksiądz, p.o. dyrektora ds. kluczowych klientów w „Energopomiar” Sp. z o.o., z...