Już wkrótce nowy Biuletyn Naukowo-Techniczny

Pierwszy w 2023 roku Biuletyn Naukowo-Techniczny Energopomiaru zawiera cztery artykuły o bardzo szerokiej i zarazem aktualnej tematyce

Już w druku! Pierwszy w 2023 roku Biuletyn Naukowo-Techniczny Energopomiaru zawiera cztery artykuły o bardzo szerokiej i zarazem aktualnej tematyce.

Są to:

  • Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED( Eugeniusz Głowacki, Patrycja Żupa-Marczuk)

W artykule uwzględnione zostały kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji, wynikające z propozycji zmian dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Autorzy wskazują też nowe obowiązki, takie jak system zarządzania środowiskowego czy plany transformacji, a także wpływ zmian w dyrektywie na procedurę pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych.

  • Sezonowe magazyny ciepła (dr inż. Rafał Czekalski, Mateusz Ksiądz)

W artykule skupiono się na magazynach typu PTES współpracujących z kolektorami słonecznymi. Przedstawiono także autorski model układu ciepłowniczego wyposażonego w sezonowy magazyn ciepła, opracowany w programie TRNSYS.

  • Technologie wytwórcze i magazyny ciepła dla efektywnych systemów ciepłowniczych (dr inż. Rafał Czekalski, Bartłomiej Dziubek)

W artykule przedstawiono technologie decydujące o efektywności systemu ciepłowniczego (OZE, ciepło odpadowe, pompy ciepła, kogeneracja). Autorzy wskazali również analizę ekonomiczną jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

  • Technologie jądrowe w planach inwestycyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych – podsumowanie badania ankietowego dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych (Dariusz Dekarz)

W artykule podsumowano wyniki badania z 2021 roku, tj. plany inwestycyjne elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni, a także stopień ich zainteresowania reaktorami jądrowymi małej skali.

Do przeczytania w lutowym wydaniu „Energetyki”.

inne wiadomości

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

W dniu 28 czerwca 2024 r. w Gliwicach miała miejsce uroczystość podpisania strategicznego kontraktu pomiędzy trzema wiodącymi firmami: PEC-Gliwice Sp. z o.o., „Energopomiar” Sp. z o.o. oraz Antea Polska S.A. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na świadczenie na rzecz...

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar był Partnerem Merytorycznym IV Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres został zorganizowany w 105. rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes Tomasz Słupik był członkiem Rady Programowej Kongresu i wziął udział w panelu dyskusyjnym pn....