Pierwszy w 2023 roku Biuletyn Naukowo-Techniczny Energopomiaru zawiera cztery artykuły o bardzo szerokiej i zarazem aktualnej tematyce

Już wkrótce nowy Biuletyn Naukowo-Techniczny

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Już w druku! Pierwszy w 2023 roku Biuletyn Naukowo-Techniczny Energopomiaru zawiera cztery artykuły o bardzo szerokiej i zarazem aktualnej tematyce.

Są to:

  • Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED( Eugeniusz Głowacki, Patrycja Żupa-Marczuk)

W artykule uwzględnione zostały kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji, wynikające z propozycji zmian dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Autorzy wskazują też nowe obowiązki, takie jak system zarządzania środowiskowego czy plany transformacji, a także wpływ zmian w dyrektywie na procedurę pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych.

  • Sezonowe magazyny ciepła (dr inż. Rafał Czekalski, Mateusz Ksiądz)

W artykule skupiono się na magazynach typu PTES współpracujących z kolektorami słonecznymi. Przedstawiono także autorski model układu ciepłowniczego wyposażonego w sezonowy magazyn ciepła, opracowany w programie TRNSYS.

  • Technologie wytwórcze i magazyny ciepła dla efektywnych systemów ciepłowniczych (dr inż. Rafał Czekalski, Bartłomiej Dziubek)

W artykule przedstawiono technologie decydujące o efektywności systemu ciepłowniczego (OZE, ciepło odpadowe, pompy ciepła, kogeneracja). Autorzy wskazali również analizę ekonomiczną jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

  • Technologie jądrowe w planach inwestycyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych – podsumowanie badania ankietowego dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych (Dariusz Dekarz)

W artykule podsumowano wyniki badania z 2021 roku, tj. plany inwestycyjne elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni, a także stopień ich zainteresowania reaktorami jądrowymi małej skali.

Do przeczytania w lutowym wydaniu „Energetyki”.

inne wiadomości

„Odkrywca talentów” dla pracowników Energopomiaru

Zapraszamy pracowników Energopomiaru wraz z żonami/partnerkami do udziału w warsztatach „Odkrywca talentów”, które planowane są w dniach 13–14 października 2023 r. w siedzibie firmy. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności poznawania predyspozycji i...

Webinar „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu”

Już za tydzień szósty webinar z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Webinarium „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?”, prowadzone przez dr Magdalenę Skrzyńską, koordynatorkę ds. analiz...

Artykuł o adaptacji do zmian klimatu

Zapraszamy do lektury artykułu naszych ekspertek, który ukazał się w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej”. Publikacja dr Magdaleny Skrzyńskiej i Patrycji Żupy-Marczuk ma na celu przybliżenie wybranych aspektów związanych z adaptacją do zmian klimatu w świetle unijnej...