Już wkrótce nowy Biuletyn Naukowo-Techniczny

Pierwszy w 2023 roku Biuletyn Naukowo-Techniczny Energopomiaru zawiera cztery artykuły o bardzo szerokiej i zarazem aktualnej tematyce

Już w druku! Pierwszy w 2023 roku Biuletyn Naukowo-Techniczny Energopomiaru zawiera cztery artykuły o bardzo szerokiej i zarazem aktualnej tematyce.

Są to:

  • Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED( Eugeniusz Głowacki, Patrycja Żupa-Marczuk)

W artykule uwzględnione zostały kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji, wynikające z propozycji zmian dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Autorzy wskazują też nowe obowiązki, takie jak system zarządzania środowiskowego czy plany transformacji, a także wpływ zmian w dyrektywie na procedurę pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych.

  • Sezonowe magazyny ciepła (dr inż. Rafał Czekalski, Mateusz Ksiądz)

W artykule skupiono się na magazynach typu PTES współpracujących z kolektorami słonecznymi. Przedstawiono także autorski model układu ciepłowniczego wyposażonego w sezonowy magazyn ciepła, opracowany w programie TRNSYS.

  • Technologie wytwórcze i magazyny ciepła dla efektywnych systemów ciepłowniczych (dr inż. Rafał Czekalski, Bartłomiej Dziubek)

W artykule przedstawiono technologie decydujące o efektywności systemu ciepłowniczego (OZE, ciepło odpadowe, pompy ciepła, kogeneracja). Autorzy wskazali również analizę ekonomiczną jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

  • Technologie jądrowe w planach inwestycyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych – podsumowanie badania ankietowego dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych (Dariusz Dekarz)

W artykule podsumowano wyniki badania z 2021 roku, tj. plany inwestycyjne elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni, a także stopień ich zainteresowania reaktorami jądrowymi małej skali.

Do przeczytania w lutowym wydaniu „Energetyki”.

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...