Klastry energii wobec transformacji energetycznej

Klastry energii wobec transformacji energetycznej

Przedstawiciele Energopomiaru wzięli udział w konferencji „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”.

Konferencja, w której uczestniczyli Robert Sic – Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego oraz Marcin Mroncz – Dyrektor ds. strategii i rozwoju, odbyła się w dniu 20 czerwca 2023 r. we Wrocławiu.

Wydarzenie zorganizował Lubiński Klaster Energii pod merytorycznym patronatem Instytutu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Rektor UEW, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Konferencja miała charakter naukowo-ekspercki. Panele eksperckie poprzedzone były wystąpieniami kierunkowymi prof. Jana Popczyka i prof. Andrzeja Graczyka. Następnie omawiane były takie zagadnienia jak:

  • wyzwania i bariery rozwojowe klastrów energii w Polsce,
  • rola samorządów w rozwoju klastrów energii,
  • szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w ramach klastrów energii,
  • rozwój nowych technologii i sposobów ich finansowania w ramach klastrów energii.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i zarządców oraz firm z branży energetycznej. Oprócz aspektów naukowych efektem konferencji było także sformułowanie postulatów z zamiarem przesłania ich do Ministerstwa Klimatu w celu uwzględnienia w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE.

Energopomiar jest członkiem Klastra Energii w Gliwicach, którego liderem jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...