Kodeks etyki Energopomiar

Kodeks etyki przyjęty przez Zarząd

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Kodeks etyki i postępowania biznesowego Energopomiaru został opracowany w celu zebrania najważniejszych zasad, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Spółki.

Kodeks dotyczy również – w określonym zakresie – interesariuszy firmy, w tym klientów, dostawców, podwykonawców, partnerów biznesowych i społecznych Spółki.

Kodeks obejmuje zasady dotyczące:

  • etyki w działalności Spółki,
  • ochrony konkurencji i dobrych praktyk rynkowych,
  • polityki antykorupcyjnej, w tym przyjmowania i wręczania prezentów,
  • zgłaszania nieprawidłowości.


Opracowanie i wdrożenie kodeksu etyki to jedno z zadań wynikających ze strategii społecznej odpowiedzialności Energopomiaru na lata 2023–2027, cel „Zarządzanie wspierające realizację celów ESG”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie: https://energopomiar.com/kodeksetyki/

Nasze wartości: https://energopomiar.com/wartosci/

inne wiadomości

Wspieramy dekarbonizację ciepłownictwa

Energopomiar wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Dla naszego klienta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: przeprowadziliśmy analizy bilansowe dla planów modernizacyjnych (w tym projektów dekarbonizacyjnych) w celu określenia potencjału uzyskania statusu...

Artykuł w obszarze klimatologii naszego pracownika

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej, koordynatorki ds. analiz środowiskowych w Energopomiarze. Publikacja pt. „Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831–2020)”, której współautorem jest prof. dr hab. Robert Twardosz...

Webinarium ministerstwa o ESRS-ach

Zapraszamy na webinarium online na temat ESRS-ów, czyli nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów oraz Grupą...