Kodeks etyki przyjęty przez Zarząd

Kodeks etyki Energopomiar

Kodeks etyki i postępowania biznesowego Energopomiaru został opracowany w celu zebrania najważniejszych zasad, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Spółki.

Kodeks dotyczy również – w określonym zakresie – interesariuszy firmy, w tym klientów, dostawców, podwykonawców, partnerów biznesowych i społecznych Spółki.

Kodeks obejmuje zasady dotyczące:

  • etyki w działalności Spółki,
  • ochrony konkurencji i dobrych praktyk rynkowych,
  • polityki antykorupcyjnej, w tym przyjmowania i wręczania prezentów,
  • zgłaszania nieprawidłowości.


Opracowanie i wdrożenie kodeksu etyki to jedno z zadań wynikających ze strategii społecznej odpowiedzialności Energopomiaru na lata 2023–2027, cel „Zarządzanie wspierające realizację celów ESG”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie: https://energopomiar.com/kodeksetyki/

Nasze wartości: https://energopomiar.com/wartosci/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...