Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

„Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!” pod takim hasłem odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, w której uczestniczyły przedstawicielki Energopomiaru. Dr Magdalena Skrzyńska i Patrycja Żupa-Marczuk poprowadziły warsztat „Identyfikacja ryzyk klimatycznych dla biznesu zgodnie ze standardem ESRS-E1″.

Podczas debaty oksfordzkiej eksperci debatowali nad tezą „Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny podjąć się dobrowolnego raportowania ESG”. Dzięki tej formie dyskusji prelegenci mieli możliwość zderzenia dwóch różnych perspektyw na kwestie wdrażania zrównoważonego rozwoju w MŚP, a uczestnicy mogli zadecydować, która drużyna bardziej przekonała ich swoją argumentacją.

Wydarzenie umożliwiło także szerszą dyskusję na temat wsparcia MŚP. Podczas panelu „Zrównoważony rozwój jako wyzwanie dla MŚP. Jak możemy wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa do działania zgodnie z zasadami ESG?” eksperci debatowali nad tym, jak odpowiedzieć na wyzwania stojące przed MŚP w kontekście wymogów raportowania. Dyskutowano również na temat roli sektora publicznego we wsparciu MŚP oraz nad tym jakie rozwiązania byłyby najbardziej efektywne i jak zachęcić MŚP do korzystania z nich.

16/06/2024
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

W czerwcu 2024 r. „Energopomiar” Sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. położonego w Gliwicach przy ul. Portowej 28”....

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

Zapraszamy do przeczytania relacji z konferencji „Gaz w energetyce” oraz „Wodór w gospodarce” na łamach magazynu „Nowa Energia”. XV Konferencja „Gaz w energetyce – realizacja i eksploatacja bloków gazowych i gazowo-parowych” odbyła się w dniach 21-23 maja 2024 r. we...

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...