Nowa polityka zintegrowanego systemu zarządzania

znak iso

Maj obfitował w wiele wydarzeń, a wśród nich warto odnotować przyjęcie nowej polityki zintegrowanego systemu zarządzania.

W dniu 2 maja 2023 roku Robert Witek, Prezes Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o., podpisał dokument „Polityka zintegrowanego systemu zarządzania” (dostępny na stronie: https://energopomiar.com/media/Polityka_systemu_zarzadzania.pdf).

Energopomiar swój pierwszy certyfikat systemu zapewnienia jakości według normy PN-ISO 9002:1996 uzyskał w 1998 roku. W lutym 2011 roku ENERGOPOMIAR otrzymał certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie całej działalności Spółki. Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność usług Spółki z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06.

Jednym z najważniejszych stwierdzeń polityki zintegrowanego systemu zarządzania jest deklaracja ciągłego doskonalenia działań na rzecz skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001, Systemu Zarządzania BHP według PN-ISO 45001 oraz spełnienia wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 i warunków technicznych Urzędu Dozoru Technicznego.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6? W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.: emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto; całkowite emisje...

Wyzwania raportowania rocznego ESG

Wyzwania raportowania rocznego ESG

W dniu 21 lutego 2024 r.  odbył się webinar Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Wyzwania raportowania rocznego – Raporty za rok 2023 jako baza porównawcza do raportowania pod ESRS”. Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia jak: zakres...