Oczyszczalnia ścieków jako element gospodarki obiegu zamkniętego

Zapraszamy do lektury artykułu naszych ekspertów z Działu Technologii Wodno-Chemicznych pt. „GOZ w oczyszczalniach przyszłości”. Autorzy: Janusz Skwara, Łukasz Kot, Dawida Wicher, Dział Technologii Wodno-Chemicznych, „Energopomiar” Sp. z o.o. Publikacja przybliża koncepcję oczyszczalni ścieków jako elementu gospodarki obiegu zamkniętego.

Oczyszczalnie ścieków komunalnych jako miejsca końcowej, zbiorczej utylizacji odpadów mają istotne znaczenie we wdrażaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Strumień ścieków komunalnych wraz z zawartymi w nim zanieczyszczeniami może być źródłem odzysku wody, energii i surowców wtórnych. Dodatkowo w wyniku zaplanowanej gospodarki ściekami komunalnymi następuje istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i środowiska wodnego.

W znaczącym zakresie ograniczona zostaje ilość odpadów końcowych deponowanych w środowisku, z których dodatkowo część może podlegać recyklingowi. Główna część zanieczyszczeń stałych traci status odpadu, stając się produktem ubocznym wzbogacającym glebę i stanowiącym cenny nawóz naturalny

inne wiadomości

„Odkrywca talentów” dla pracowników Energopomiaru

Zapraszamy pracowników Energopomiaru wraz z żonami/partnerkami do udziału w warsztatach „Odkrywca talentów”, które planowane są w dniach 13–14 października 2023 r. w siedzibie firmy. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności poznawania predyspozycji i...

Webinar „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu”

Już za tydzień szósty webinar z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Webinarium „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?”, prowadzone przez dr Magdalenę Skrzyńską, koordynatorkę ds. analiz...

Artykuł o adaptacji do zmian klimatu

Zapraszamy do lektury artykułu naszych ekspertek, który ukazał się w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej”. Publikacja dr Magdaleny Skrzyńskiej i Patrycji Żupy-Marczuk ma na celu przybliżenie wybranych aspektów związanych z adaptacją do zmian klimatu w świetle unijnej...