Oczyszczalnia ścieków jako element gospodarki obiegu zamkniętego

Zapraszamy do lektury artykułu naszych ekspertów z Działu Technologii Wodno-Chemicznych pt. „GOZ w oczyszczalniach przyszłości”. Autorzy: Janusz Skwara, Łukasz Kot, Dawida Wicher, Dział Technologii Wodno-Chemicznych, „Energopomiar” Sp. z o.o. Publikacja przybliża koncepcję oczyszczalni ścieków jako elementu gospodarki obiegu zamkniętego.

Oczyszczalnie ścieków komunalnych jako miejsca końcowej, zbiorczej utylizacji odpadów mają istotne znaczenie we wdrażaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Strumień ścieków komunalnych wraz z zawartymi w nim zanieczyszczeniami może być źródłem odzysku wody, energii i surowców wtórnych. Dodatkowo w wyniku zaplanowanej gospodarki ściekami komunalnymi następuje istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i środowiska wodnego.

W znaczącym zakresie ograniczona zostaje ilość odpadów końcowych deponowanych w środowisku, z których dodatkowo część może podlegać recyklingowi. Główna część zanieczyszczeń stałych traci status odpadu, stając się produktem ubocznym wzbogacającym glebę i stanowiącym cenny nawóz naturalny

inne wiadomości

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6? W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.: emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto; całkowite emisje...

Wyzwania raportowania rocznego ESG

W dniu 21 lutego 2024 r.  odbył się webinar Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Wyzwania raportowania rocznego – Raporty za rok 2023 jako baza porównawcza do raportowania pod ESRS”. Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia jak: zakres...