Oczyszczalnia ścieków jako element gospodarki obiegu zamkniętego

Zapraszamy do lektury artykułu naszych ekspertów z Działu Technologii Wodno-Chemicznych pt. „GOZ w oczyszczalniach przyszłości”. Autorzy: Janusz Skwara, Łukasz Kot, Dawida Wicher, Dział Technologii Wodno-Chemicznych, „Energopomiar” Sp. z o.o. Publikacja przybliża koncepcję oczyszczalni ścieków jako elementu gospodarki obiegu zamkniętego.

Oczyszczalnie ścieków komunalnych jako miejsca końcowej, zbiorczej utylizacji odpadów mają istotne znaczenie we wdrażaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Strumień ścieków komunalnych wraz z zawartymi w nim zanieczyszczeniami może być źródłem odzysku wody, energii i surowców wtórnych. Dodatkowo w wyniku zaplanowanej gospodarki ściekami komunalnymi następuje istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i środowiska wodnego.

W znaczącym zakresie ograniczona zostaje ilość odpadów końcowych deponowanych w środowisku, z których dodatkowo część może podlegać recyklingowi. Główna część zanieczyszczeń stałych traci status odpadu, stając się produktem ubocznym wzbogacającym glebę i stanowiącym cenny nawóz naturalny

inne wiadomości

Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

W dniach 23–24 listopada 2022 r. w Licheniu odbyła się XV Konferencja ,,Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce’’. W konferencji uczestniczył Tomasz Słupik, dyrektor techniczny Energopomiaru, z prezentacją ,,Diagnostyka urządzeń energetycznych w dobie transformacji...

O modelu energetycznym Warszawy

W dniu 30 listopada 2022 r. Energopomiar wziął udział w XVII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw organizowanym przez Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Komisję Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy. Podczas...

Wykorzystanie technologii jądrowych w ciepłownictwie

W najbliższy czwartek 1 grudnia 2022 r. odbędzie się dziewiąty, bezpłatny webinar z cyklu pt. Efektywne spotkania dla ciepłownictwa ✅ Dariusz Dekarz, dyrektor ds. kluczowych klientów i szef zespołu ds. energetyki jądrowej, będzie mówił na temat wykorzystania...