Odznaka honorowa dla Dariusza Janigacza

Odznaka honorowa dla Dariusza Janigacza

Decyzją Minister Klimatu i Środowiska z dnia 1 kwietnia 2022 r. Dariusz Janigacz został wyróżniony odznaką honorową za zasługi na rzecz rozwoju energetyki.

Wręczenie odznaki nastąpiło w dniu 8 grudnia br. podczas spotkania wigilijno-noworocznego Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w Warszawie. Energopomiar był jednym z partnerów tegorocznego wydarzenia.

Dariusz Janigacz jest absolwentem geologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkiem Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Pracuje w Energopomiarze od 1996 roku – początkowo jako geolog, następnie zastępca kierownika, a od 2006 roku kierownik działu zajmującego się monitoringiem środowiska i doradztwem środowiskowym.

  • Jest autorem i współautorem setek wniosków o pozwolenia zintegrowane, wniosków o zmianę pozwoleń zintegrowanych, raportów początkowych i szeregu raportów oddziaływania na środowisko i dokumentacji dla przedsięwzięć w energetyce i sektorze komunalnym.
  • Koordynował i brał udział w wykonywaniu szeregu projektów rekultywacji gruntów zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi, operatów wodnoprawnych, operatów gospodarki odpadami, instrukcji prowadzenia składowisk odpadów, wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na składowisku, koncepcji składowania odpadów. Jest również autorem takich prac jak ekspertyzy geotechniczne i sanitarne składowisk odpadów oraz przeglądy ekologiczne.
  • Koordynował i brał udział w wykonywaniu opracowań pn. „Raport początkowy – Przewodnik dla Operatorów” oraz „Raport początkowy – Przewodnik dla Urzędów”, w oparciu o które Ministerstwo Środowiska opublikowało w 2015 roku „Poradnik dotyczący analizy możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych” – dokument skierowany do prowadzących instalacje, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz do organów ochrony środowiska.
  • Brał udział w zadaniu badawczym pt. „Projekt badań naukowych i prac rozwojowych obejmujący prace geologiczne, w tym wykonanie badawczych otworów wiertniczych dla zbadania chłonności piaskowców struktury nieużytkowych wód solankowych wraz z monitoringiem wgłębnym i powierzchniowym”.
  • Koordynował realizację projektu pt. „Wykonanie kontroli technicznej, pompowań oczyszczających i parametrycznych, wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych w 40 otworach hydrogeologicznych przewidzianych do włączenia do sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowej służby hydrogeologicznej”.
  • Zespół Energopomiaru z udziałem i pod kierownictwem Dariusza Janigacza opracował dokumentację do wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zielonego wodoru w Elektrowni Konin należącej do ZE PAK S.A.

Dariusz Janigacz jest odpowiedzialny za wdrożenie i rozwój akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – PCA AB 550 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla Laboratorium Inżynierii Środowiska w zakresie usług Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego. Zaangażowanie w sprawy akredytacji PCA potwierdza jego dbałość o jakość i profesjonalizm usług.

Szeroka wiedza, wszechstronność, lojalność wobec pracodawcy (w Energopomiarze pracuje od początku kariery zawodowej, czyli już ponad 25 lat!) i konsekwencja w rozwoju kierowanej przez niego jednostki wspierającej przedsiębiorstwa i samorządy z całej Polski w obszarze ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju, zasługują na wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy odznaczenia i życzymy wszystkiego najlepszego!

Odznaka honorowa dla Dariusza Janigacza
Odznaka honorowa dla Dariusza Janigacza
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...