Operat ochrony powietrza dla zakładu autobusów wodorowych

Stacja ładowania pojazdów, zielony transport

Energopomiar opracowuje dokumentację stanowiącą podstawę do wystąpienia o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi wraz z przeprowadzeniem weryfikacji źródeł emisji.

Cieszymy się, że możemy wspierać swoim doradztwem przedsięwzięcia służące rozwojowi zielonego transportu. Autobusy napędzane zielonym wodorem nie emitują spalin, lecz parę wodną.

Prowadzący zakłady i instalacje przemysłowe muszą sprostać zaostrzającym się wymaganiom środowiskowym – zarówno poprzez dostosowanie samych instalacji do nowych przepisów, jak i posiadanych pozwoleń. Specjaliści Energopomiaru przygotowują zakłady produkcyjne do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń środowiskowych, takich jak:

  • operaty ochrony powietrza wraz z uzyskaniem pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia,
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wnioski o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
  • projekty planów remediacji wraz z uzyskaniem decyzji,
  • pozwolenia zintegrowane wraz z opracowaniem raportów początkowych oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami – kontakt i informacje o zakresie naszych usług na stronie: https://energopomiar.com/uslugi/pozwolenia-srodowiskowe-i-doradztwo/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6? W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.: emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto; całkowite emisje...

Wyzwania raportowania rocznego ESG

Wyzwania raportowania rocznego ESG

W dniu 21 lutego 2024 r.  odbył się webinar Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Wyzwania raportowania rocznego – Raporty za rok 2023 jako baza porównawcza do raportowania pod ESRS”. Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia jak: zakres...