Plany remediacji – nowe referencje

środowisko

Energopomiar wykonuje oceny zanieczyszczania powierzchni ziemi, wnioski o uzyskanie decyzji ustalającej plany remediacji wraz z przygotowaniem projektów planów remediacji.

Dla jednego z klientów z branży energetycznej Energopomiar wykonał:

  • ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a następnie dokumentację obejmującą zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wraz z projektem planu remediacji dla terenu poprzemysłowego w związku ze zmianą jego zagospodarowania na tereny mieszkaniowo-rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla terenu pod planowaną inwestycję budowy bloku energetycznego.

Remediacja to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu (na podst. ustawy Prawo ochrony środowiska).

W ramach oceny zanieczyszczania powierzchni ziemi Energopomiar pobiera próbki oraz wykonuje badania laboratoryjne – objęte akredytacją PCA nr AB 550.

Opracowywanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji, udzielanie porad, wyjaśnień, sporządzanie opinii z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska realizujemy dla sektora energetyki zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwa, ale także dla podmiotów sektora przemysłu rafineryjnego, chemicznego, papierniczego, hutniczego, sektora odpadowego, kancelarii prawnych, zakładów termicznego przekształcania odpadów oraz sektora komunalnego.

Więcej o naszych usługach na stronach:

https://energopomiar.com/uslugi/pozwolenia-srodowiskowe-i-doradztwo/
https://energopomiar.com/uslugi/doradztwo-techniczne-i-srodowiskowe-we-wdrazaniu-goz/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

„Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!” pod takim hasłem odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, w której uczestniczyły przedstawicielki Energopomiaru. Dr...

Badania odpadów i paliw z odpadów

Badania odpadów i paliw z odpadów

Co roku badamy tysiące próbek odpadów i paliw z odpadów, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom. Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce,...

Webinary SEG nt. raportowania emisji

Webinary SEG nt. raportowania emisji

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na cykl webinariów „Dane na potrzeby ESRS. Webinar „Dane niezbędne do zaraportowania emisji Scope 1 i 2” odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 10:00–11:30. Podczas webinarium zostaną...