Plany remediacji – nowe referencje

środowisko

Energopomiar wykonuje oceny zanieczyszczania powierzchni ziemi, wnioski o uzyskanie decyzji ustalającej plany remediacji wraz z przygotowaniem projektów planów remediacji.

Dla jednego z klientów z branży energetycznej Energopomiar wykonał:

  • ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a następnie dokumentację obejmującą zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wraz z projektem planu remediacji dla terenu poprzemysłowego w związku ze zmianą jego zagospodarowania na tereny mieszkaniowo-rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla terenu pod planowaną inwestycję budowy bloku energetycznego.

Remediacja to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu (na podst. ustawy Prawo ochrony środowiska).

W ramach oceny zanieczyszczania powierzchni ziemi Energopomiar pobiera próbki oraz wykonuje badania laboratoryjne – objęte akredytacją PCA nr AB 550.

Opracowywanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji, udzielanie porad, wyjaśnień, sporządzanie opinii z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska realizujemy dla sektora energetyki zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwa, ale także dla podmiotów sektora przemysłu rafineryjnego, chemicznego, papierniczego, hutniczego, sektora odpadowego, kancelarii prawnych, zakładów termicznego przekształcania odpadów oraz sektora komunalnego.

Więcej o naszych usługach na stronach:

https://energopomiar.com/uslugi/pozwolenia-srodowiskowe-i-doradztwo/
https://energopomiar.com/uslugi/doradztwo-techniczne-i-srodowiskowe-we-wdrazaniu-goz/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...