Przegląd strategii Spółki

W dniach 9–10 listopada 2023 roku odbył się przegląd strategii Energopomiaru.

W pierwszym dniu spotkania wziął udział prezes zarządu oraz kadra menedżerska wszystkich pionów firmy. Omawiany był stan realizacji planów operacyjnych wynikających ze strategii Spółki na lata 2022–2027, dotyczących czterech obszarów wizji, czyli rynkowych, pracowniczych, finansowych i organizacyjnych, a także plany sprzedaży na 2024 rok.

Drugi dzień, także z udziałem Zarządu Spółki, był poświęcony omówieniu szans i zagrożeń dla działalności poszczególnych działów pionu technicznego (w tym laboratoriów akredytowanych), Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego oraz Biura Projektów Innowacyjnych. Dyskusje w tak szerokim gronie zaowocowały nowymi pomysłami na rozwój usług i ich marketing.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Na co powinna zwrócić uwagę spółka raportująca zrównoważony rozwój w obszarze celów związanych z zasobami wodnymi i morskimi? Przedsiębiorstwo wskazuje, czy i w jaki sposób jego cele odnoszą się do: zarządzania istotnymi skutkami, zagrożeniami i szansami związanymi z...

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Z dniem 14 maja 2024 r. Energopomiar został przyjęty w poczet członków Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Dziękujemy za uznanie i liczymy na owocną współpracę! Głównym celem ZPPOB jest wzmocnienie i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, a także...