Przegląd strategii Spółki

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

W dniach 9–10 listopada 2023 roku odbył się przegląd strategii Energopomiaru.

W pierwszym dniu spotkania wziął udział prezes zarządu oraz kadra menedżerska wszystkich pionów firmy. Omawiany był stan realizacji planów operacyjnych wynikających ze strategii Spółki na lata 2022–2027, dotyczących czterech obszarów wizji, czyli rynkowych, pracowniczych, finansowych i organizacyjnych, a także plany sprzedaży na 2024 rok.

Drugi dzień, także z udziałem Zarządu Spółki, był poświęcony omówieniu szans i zagrożeń dla działalności poszczególnych działów pionu technicznego (w tym laboratoriów akredytowanych), Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego oraz Biura Projektów Innowacyjnych. Dyskusje w tak szerokim gronie zaowocowały nowymi pomysłami na rozwój usług i ich marketing.

inne wiadomości

Wspieramy dekarbonizację ciepłownictwa

Energopomiar wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Dla naszego klienta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: przeprowadziliśmy analizy bilansowe dla planów modernizacyjnych (w tym projektów dekarbonizacyjnych) w celu określenia potencjału uzyskania statusu...

Artykuł w obszarze klimatologii naszego pracownika

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej, koordynatorki ds. analiz środowiskowych w Energopomiarze. Publikacja pt. „Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831–2020)”, której współautorem jest prof. dr hab. Robert Twardosz...

Webinarium ministerstwa o ESRS-ach

Zapraszamy na webinarium online na temat ESRS-ów, czyli nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów oraz Grupą...