Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania za 2023 rok

W dniu 19 kwietnia 2024 r. odbył się doroczny przegląd zintegrowanego systemu zarządzania Energopomiaru.

Pierwsza część spotkania, prowadzona w trybie hybrydowym przez prezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego oraz Dyrektora ds. strategii i rozwoju, miała charakter otwarty, dostępny dla wszystkich pracowników. W przeglądzie zarządzania, oprócz ww. wymienionych osób, uczestniczyła cała kadra menedżerska, Dział Systemów Zarządzania i kierownicy techniczni akredytowanych laboratoriów Energopomiaru.

Spotkanie miało na celu podsumowanie działań za 2023 rok oraz ocenę stopnia realizacji założonych celów wynikających ze strategii Spółki, audytów oraz poprzedniego przeglądu.

W Energopomiarze funkcjonuje zintegrowany system obejmujący: system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. „Energopomiar” Sp. z o.o. posiada akredytacje PCA nr AB 550 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla Laboratorium Inżynierii Środowiska oraz nr AP 131 dla laboratorium wzorcującego. Ponadto Spółka posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie badań niszczących i nieniszczących.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Na co powinna zwrócić uwagę spółka raportująca zrównoważony rozwój w obszarze celów związanych z zasobami wodnymi i morskimi? Przedsiębiorstwo wskazuje, czy i w jaki sposób jego cele odnoszą się do: zarządzania istotnymi skutkami, zagrożeniami i szansami związanymi z...

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Z dniem 14 maja 2024 r. Energopomiar został przyjęty w poczet członków Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Dziękujemy za uznanie i liczymy na owocną współpracę! Głównym celem ZPPOB jest wzmocnienie i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, a także...