Rozstrzygnięcie konkursu „Pomysł z potencjałem”

Wyraź wsparcie. Kliknij w serduszko

ręka trzyma żarówkę, pracownik myśli, podpis: Pomysł z potencjałem – konkurs dla pracowników
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Pierwszy konkurs dla pracowników Energopomiaru pt. „Pomysł z potencjałem” został rozstrzygnięty.

Konkurs został ogłoszony pod koniec 2022 roku. Do końca lutego 2023 r. pracownicy mogli indywidualnie lub zespołowo w formie biznesplanu zgłaszać pomysły na innowacyjne usługi lub produkty.

Celem konkursu było:

  • Wyłonienie pomysłów na innowacyjne usługi lub produkty, które mają szansę na wdrożenie w Energopomiarze oraz sukces rynkowy.
  • Aktywizacja pracowników do włączania się w prace nad nowymi usługami, budowania nowej oferty usług i produktów oraz nawiązywania współpracy między działami w firmie.
  • Budowanie kultury innowacyjności.
  • Wsparcie ścieżki rozwoju osobistego pracowników.

Oceniane były oryginalność i nowatorstwo w zakresie problematyki i rozwiązań technicznych bądź organizacyjnych zastosowanych w usłudze lub produkcie, oraz potencjał biznesowy, tj. możliwość wdrożenia usługi lub produktu i opisanych rozwiązań w praktyce biznesowej spółki oraz ich komercjalizacja.

Konkurs podzielony był na dwa etapy: zgłoszenie pracy konkursowej dotyczącej usługi lub produktu, prezentacja pracy konkursowej.

Zgłoszono pięć prac konkursowych. Do drugiego etapu przeszły dwa pomysły, które otrzymały pozytywne rekomendacje.

Kapituła konkursu przyznała dwie nagrody:

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości brutto 10 000 zł przyznano Magdalenie Dorębskiej za pracę „Analizy (chromatograficzne) prób pasz, żywności i kosmetyków”.

Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości brutto 5000 zł przyznano Judycie Kruk za pracę „Oznaczanie i odzysk metali ziem rzadkich z odpadów”

Nagrody w konkursie „Pomysł z potencjałem” wręczył prezes Energopomiaru, Robert Witek

Kapituła konkursowa podjęła decyzję o rozpoczęciu prac przedwdrożeniowych dla wybranych analiz laboratoryjnych w ramach prac B+R w Spółce. Zakres i harmonogram będzie ustalany z kierownikiem Centralnego Laboratorium Energopomiaru.

W konkursie wzięli również udział Rafał Czekalski, Łukasz Miełek (Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej) Mateusz Ksiądz (Zespół ds. Kluczowych Klientów) i Krzysztof Rąglewski (Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego). Kapituła skierowała elementy ich prac konkursowych do wdrożenia poprzez utworzenie celów MBO.

Dziękujemy wszystkim pracownikom za udział, gratulujemy zwyciężczyniom i zapraszamy do startowania w kolejnych konkursach. 

Ogłoszenie drugiej edycji „Pomysłu z potencjałem” planowane jest na koniec bieżącego roku.

inne wiadomości

„Odkrywca talentów” dla pracowników Energopomiaru

Zapraszamy pracowników Energopomiaru wraz z żonami/partnerkami do udziału w warsztatach „Odkrywca talentów”, które planowane są w dniach 13–14 października 2023 r. w siedzibie firmy. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności poznawania predyspozycji i...

Webinar „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu”

Już za tydzień szósty webinar z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Webinarium „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?”, prowadzone przez dr Magdalenę Skrzyńską, koordynatorkę ds. analiz...

Artykuł o adaptacji do zmian klimatu

Zapraszamy do lektury artykułu naszych ekspertek, który ukazał się w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej”. Publikacja dr Magdaleny Skrzyńskiej i Patrycji Żupy-Marczuk ma na celu przybliżenie wybranych aspektów związanych z adaptacją do zmian klimatu w świetle unijnej...