Rozstrzygnięcie konkursu „Pomysł z potencjałem”

ręka trzyma żarówkę, pracownik myśli, podpis: Pomysł z potencjałem – konkurs dla pracowników

Pierwszy konkurs dla pracowników Energopomiaru pt. „Pomysł z potencjałem” został rozstrzygnięty.

Konkurs został ogłoszony pod koniec 2022 roku. Do końca lutego 2023 r. pracownicy mogli indywidualnie lub zespołowo w formie biznesplanu zgłaszać pomysły na innowacyjne usługi lub produkty.

Celem konkursu było:

  • Wyłonienie pomysłów na innowacyjne usługi lub produkty, które mają szansę na wdrożenie w Energopomiarze oraz sukces rynkowy.
  • Aktywizacja pracowników do włączania się w prace nad nowymi usługami, budowania nowej oferty usług i produktów oraz nawiązywania współpracy między działami w firmie.
  • Budowanie kultury innowacyjności.
  • Wsparcie ścieżki rozwoju osobistego pracowników.

Oceniane były oryginalność i nowatorstwo w zakresie problematyki i rozwiązań technicznych bądź organizacyjnych zastosowanych w usłudze lub produkcie, oraz potencjał biznesowy, tj. możliwość wdrożenia usługi lub produktu i opisanych rozwiązań w praktyce biznesowej spółki oraz ich komercjalizacja.

Konkurs podzielony był na dwa etapy: zgłoszenie pracy konkursowej dotyczącej usługi lub produktu, prezentacja pracy konkursowej.

Zgłoszono pięć prac konkursowych. Do drugiego etapu przeszły dwa pomysły, które otrzymały pozytywne rekomendacje.

Kapituła konkursu przyznała dwie nagrody:

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości brutto 10 000 zł przyznano Magdalenie Dorębskiej za pracę „Analizy (chromatograficzne) prób pasz, żywności i kosmetyków”.

Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości brutto 5000 zł przyznano Judycie Kruk za pracę „Oznaczanie i odzysk metali ziem rzadkich z odpadów”

Nagrody w konkursie „Pomysł z potencjałem” wręczył prezes Energopomiaru, Robert Witek

Kapituła konkursowa podjęła decyzję o rozpoczęciu prac przedwdrożeniowych dla wybranych analiz laboratoryjnych w ramach prac B+R w Spółce. Zakres i harmonogram będzie ustalany z kierownikiem Centralnego Laboratorium Energopomiaru.

W konkursie wzięli również udział Rafał Czekalski, Łukasz Miełek (Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej) Mateusz Ksiądz (Zespół ds. Kluczowych Klientów) i Krzysztof Rąglewski (Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego). Kapituła skierowała elementy ich prac konkursowych do wdrożenia poprzez utworzenie celów MBO.

Dziękujemy wszystkim pracownikom za udział, gratulujemy zwyciężczyniom i zapraszamy do startowania w kolejnych konkursach. 

Ogłoszenie drugiej edycji „Pomysłu z potencjałem” planowane jest na koniec bieżącego roku.

Wyraź wsparcie • Kliknij w serduszko •
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Konkurs „Pomysł z potencjałem” rozstrzygnięty

Konkurs „Pomysł z potencjałem” rozstrzygnięty

W drugiej edycji konkursu dla pracowników Energopomiaru pt. „Pomysł z potencjałem” nagrodę w wysokości 25 000 zł otrzymał Bartłomiej Dziubek za pracę „Algorytm wyznaczający przyszłe ceny spot energii elektrycznej w wybranym horyzoncie czasowym w...

Energopomiar na Geopikniku 2024

Energopomiar na Geopikniku 2024

Energopomiar bierze udział w III edycji „GeoPikniku na Żylecie” – wydarzenia popularno-naukowego promującego nauki o Ziemi. W części inauguracyjnej wystąpi dr Jakub Glapan z „Energopomiar” Sp. z o.o. z wykładem pn. „Przyrodnik –...

Zapraszamy na 41. Gliwickie Spotkania Chóralne

Zapraszamy na 41. Gliwickie Spotkania Chóralne

Energopomiar już po raz drugi wspiera Gliwickie Spotkania Chóralne. 41. Gliwickie Spotkania Chóralne będą się składać z dwóch koncertów w dniach 13-14 kwietnia 2024 r.Pierwszy koncert z racji repertuaru, jakim jest „Requiem” W.A. Mozarta, będzie miał miejsce w...