Samodzielność Energetyczna Gmin

Energopomiar jest partnerem 4. Konferencji Samodzielność Energetyczna Gmin, która odbędzie się online w dniu 1 grudnia 2022 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nasze doświadczenia z prac koncepcyjnych podczas prezentacji pt. ✅ Nowy model energetyczny dla gminy/miasta ✅ przedstawi Mariusz Kusa, kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej.

Pozostałe prezentacje podczas konferencji:
✔️ Potencjał energetyczny biogazu
✔️ OZE w samorządach – wsparcie inwestycyjne
✔️ Osady ściekowe problem czy potencjał energetyczny?
✔️ Funkcjonowanie biogazowni III generacji w praktyce
✔️ Potencjał energetyczny bioodpadów komunalnych i rolniczych
✔️ Efekt synergii w zagospodarowaniu bioodpadów komunalnych
✔️ Doświadczenia wodociągów w zakresie efektywnego gospodarowania energią
✔️ Wykorzystanie potencjału energetycznego w gospodarce komunalnej
✔️ Wodór paliwem przyszłości
✔️ Strategia wodorowa miasta
✔️ Transformacja energetyczna i dekarbonizacja
✔️ Produkcja i magazynowanie energii – korzyści dla samorządu

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin.

Organizatorami konferencji są: ABRYS, „Przegląd Komunalny”, „Energia i Recykling”, PortalKomunalny.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy!

Strona konferencji: https://samodzielnoscenergetyczna.abrys.pl/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6? W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.: emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto; całkowite emisje...

Wyzwania raportowania rocznego ESG

Wyzwania raportowania rocznego ESG

W dniu 21 lutego 2024 r.  odbył się webinar Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Wyzwania raportowania rocznego – Raporty za rok 2023 jako baza porównawcza do raportowania pod ESRS”. Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia jak: zakres...