Samodzielność Energetyczna Gmin

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

II konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja
w praktyce

24–26 maja 2023 r. hotel Zamek Ryn

Energopomiar jest partnerem 4. Konferencji Samodzielność Energetyczna Gmin, która odbędzie się online w dniu 1 grudnia 2022 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nasze doświadczenia z prac koncepcyjnych podczas prezentacji pt. ✅ Nowy model energetyczny dla gminy/miasta ✅ przedstawi Mariusz Kusa, kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej.

Pozostałe prezentacje podczas konferencji:
✔️ Potencjał energetyczny biogazu
✔️ OZE w samorządach – wsparcie inwestycyjne
✔️ Osady ściekowe problem czy potencjał energetyczny?
✔️ Funkcjonowanie biogazowni III generacji w praktyce
✔️ Potencjał energetyczny bioodpadów komunalnych i rolniczych
✔️ Efekt synergii w zagospodarowaniu bioodpadów komunalnych
✔️ Doświadczenia wodociągów w zakresie efektywnego gospodarowania energią
✔️ Wykorzystanie potencjału energetycznego w gospodarce komunalnej
✔️ Wodór paliwem przyszłości
✔️ Strategia wodorowa miasta
✔️ Transformacja energetyczna i dekarbonizacja
✔️ Produkcja i magazynowanie energii – korzyści dla samorządu

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin.

Organizatorami konferencji są: ABRYS, „Przegląd Komunalny”, „Energia i Recykling”, PortalKomunalny.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy!

Strona konferencji: https://samodzielnoscenergetyczna.abrys.pl/

inne wiadomości

Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

W dniach 23–24 listopada 2022 r. w Licheniu odbyła się XV Konferencja ,,Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce’’. W konferencji uczestniczył Tomasz Słupik, dyrektor techniczny Energopomiaru, z prezentacją ,,Diagnostyka urządzeń energetycznych w dobie transformacji...

O modelu energetycznym Warszawy

W dniu 30 listopada 2022 r. Energopomiar wziął udział w XVII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw organizowanym przez Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Komisję Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy. Podczas...

Wykorzystanie technologii jądrowych w ciepłownictwie

W najbliższy czwartek 1 grudnia 2022 r. odbędzie się dziewiąty, bezpłatny webinar z cyklu pt. Efektywne spotkania dla ciepłownictwa ✅ Dariusz Dekarz, dyrektor ds. kluczowych klientów i szef zespołu ds. energetyki jądrowej, będzie mówił na temat wykorzystania...