Samodzielność Energetyczna Gmin

Energopomiar jest partnerem 4. Konferencji Samodzielność Energetyczna Gmin, która odbędzie się online w dniu 1 grudnia 2022 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nasze doświadczenia z prac koncepcyjnych podczas prezentacji pt. ✅ Nowy model energetyczny dla gminy/miasta ✅ przedstawi Mariusz Kusa, kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej.

Pozostałe prezentacje podczas konferencji:
✔️ Potencjał energetyczny biogazu
✔️ OZE w samorządach – wsparcie inwestycyjne
✔️ Osady ściekowe problem czy potencjał energetyczny?
✔️ Funkcjonowanie biogazowni III generacji w praktyce
✔️ Potencjał energetyczny bioodpadów komunalnych i rolniczych
✔️ Efekt synergii w zagospodarowaniu bioodpadów komunalnych
✔️ Doświadczenia wodociągów w zakresie efektywnego gospodarowania energią
✔️ Wykorzystanie potencjału energetycznego w gospodarce komunalnej
✔️ Wodór paliwem przyszłości
✔️ Strategia wodorowa miasta
✔️ Transformacja energetyczna i dekarbonizacja
✔️ Produkcja i magazynowanie energii – korzyści dla samorządu

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin.

Organizatorami konferencji są: ABRYS, „Przegląd Komunalny”, „Energia i Recykling”, PortalKomunalny.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy!

Strona konferencji: https://samodzielnoscenergetyczna.abrys.pl/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar był Partnerem Merytorycznym IV Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres został zorganizowany w 105. rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes Tomasz Słupik był członkiem Rady Programowej Kongresu i wziął udział w panelu dyskusyjnym pn....

Przedstawiamy ofertę Laboratorium Metrologicznego

Przedstawiamy ofertę Laboratorium Metrologicznego

Laboratorium Metrologiczne to jednostka organizacyjna firmy „Energopomiar” Sp. z o.o., posiadająca akredytację PCA nr AP 131 na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.  Laboratorium wykonuje wzorcowania: multimetrów, kalibratorów...

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

„Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!” pod takim hasłem odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, w której uczestniczyły przedstawicielki Energopomiaru. Dr...