Ślad węglowy wodoru oraz gazu SNG

Ślad węglowy wodoru oraz gazu SNG

W ostatnim czasie dla klienta z branży energetycznej zespół Energopomiaru obliczył ślad węglowy wodoru oraz gazu SNG w całym cyklu życia.

W ramach realizacji prac wykonaliśmy:

  • Wyliczenie śladu węglowego produktów (wodór oraz gaz SNG) zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 14067:2018.
  • Wyliczenie unikniętych emisji dla projektu hybrydowego wg Innovation Fund (InnovFund) – Methodology for GHG Emission Avoidance Calculation.
  • Porównanie śladu węglowego wodoru oraz gazu SNG ze śladem węglowym ich odpowiedników otrzymywanych w sposób konwencjonalny.
  • Sprawdzenie warunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia wynoszącym 73,4% w odniesieniu do wodoru i 70% w odniesieniu do syntetycznych paliw wodoropochodnych w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 94 g eqCO2/MJ – wg zapisów Taksonomii UE dla działalności 3.10 Produkcja wodoru oraz wg wymagań KPO dla komponentu B2.1.1. Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: 

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

„Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!” pod takim hasłem odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, w której uczestniczyły przedstawicielki Energopomiaru. Dr...

Badania odpadów i paliw z odpadów

Badania odpadów i paliw z odpadów

Co roku badamy tysiące próbek odpadów i paliw z odpadów, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom. Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce,...

Webinary SEG nt. raportowania emisji

Webinary SEG nt. raportowania emisji

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na cykl webinariów „Dane na potrzeby ESRS. Webinar „Dane niezbędne do zaraportowania emisji Scope 1 i 2” odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 10:00–11:30. Podczas webinarium zostaną...