Ślad węglowy wodoru oraz gazu SNG

Ślad węglowy wodoru oraz gazu SNG

W ostatnim czasie dla klienta z branży energetycznej zespół Energopomiaru obliczył ślad węglowy wodoru oraz gazu SNG w całym cyklu życia.

W ramach realizacji prac wykonaliśmy:

  • Wyliczenie śladu węglowego produktów (wodór oraz gaz SNG) zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 14067:2018.
  • Wyliczenie unikniętych emisji dla projektu hybrydowego wg Innovation Fund (InnovFund) – Methodology for GHG Emission Avoidance Calculation.
  • Porównanie śladu węglowego wodoru oraz gazu SNG ze śladem węglowym ich odpowiedników otrzymywanych w sposób konwencjonalny.
  • Sprawdzenie warunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia wynoszącym 73,4% w odniesieniu do wodoru i 70% w odniesieniu do syntetycznych paliw wodoropochodnych w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 94 g eqCO2/MJ – wg zapisów Taksonomii UE dla działalności 3.10 Produkcja wodoru oraz wg wymagań KPO dla komponentu B2.1.1. Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: 

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...