Środowisko i klimat w raporcie ESG – co jest najważniejsze w ESRS E1?

Środowisko i klimat w raporcie ESG

ESRS to europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Standardy ESRS obejmują ujawnienia dla trzech kluczowych obszarów ESG, tj. czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu zarządczego.

ESRS-y dotyczące kwestii środowiskowych są opisane w pięciu standardach tematycznych. W pierwszym z nich, czyli ESRS E1, zawarte są aspekty związane z wpływem klimatu na przedsiębiorstwo i przedsiębiorstwa na klimat. W tym zakresie istotne jest:

  • zrozumienie ryzyka związanego z negatywnym wpływem prowadzonej działalności gospodarczej na klimat i je ograniczanie, a także zrozumienie i ograniczanie ryzyka, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu dla prowadzonej działalności,
  • konieczność przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu,
  • badanie podwójnej istotności, które jest podstawa ujawnień, ale należy pamiętać, że jeżeli spółka stwierdzi, że problematyka zmiany klimatu nie jest istotna i w związku z tym pominie wszystkie wymogi dotyczące ujawniania informacji w ramach ESRS E1 Zmiana klimatu,  ujawnia szczegółowe objaśnienie wniosków ze swojej oceny istotności w odniesieniu do zmiany klimatu.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE: https://energopomiar.com/taksonomia/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...