Środowisko i klimat w raporcie ESG – co jest najważniejsze w ESRS E1?

Środowisko i klimat w raporcie ESG

ESRS to europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Standardy ESRS obejmują ujawnienia dla trzech kluczowych obszarów ESG, tj. czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu zarządczego.

ESRS-y dotyczące kwestii środowiskowych są opisane w pięciu standardach tematycznych. W pierwszym z nich, czyli ESRS E1, zawarte są aspekty związane z wpływem klimatu na przedsiębiorstwo i przedsiębiorstwa na klimat. W tym zakresie istotne jest:

  • zrozumienie ryzyka związanego z negatywnym wpływem prowadzonej działalności gospodarczej na klimat i je ograniczanie, a także zrozumienie i ograniczanie ryzyka, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu dla prowadzonej działalności,
  • konieczność przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu,
  • badanie podwójnej istotności, które jest podstawa ujawnień, ale należy pamiętać, że jeżeli spółka stwierdzi, że problematyka zmiany klimatu nie jest istotna i w związku z tym pominie wszystkie wymogi dotyczące ujawniania informacji w ramach ESRS E1 Zmiana klimatu,  ujawnia szczegółowe objaśnienie wniosków ze swojej oceny istotności w odniesieniu do zmiany klimatu.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE: https://energopomiar.com/taksonomia/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Czy wiesz, co obejmuje wymóg standardów raportowania zrównoważonego rozwoju E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3? Wymóg E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3 obejmuje: całkowite zużycie wody w m3; całkowite zużycie wody w m3 na obszarach o istotnym zagrożeniu wodnym, w tym na...

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Energopomiaru podjęła decyzję o powołaniu na XII kadencję jednoosobowego Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o. z dniem 1 maja 2024 r. został powołany Tomasz Słupik, dotychczasowy dyrektor...