Środowisko i klimat w raporcie ESG – różnica między scenariuszami RCP a SSP

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Analiza scenariuszy klimatycznych jest szalenie istotna z punktu widzenia raportowania zrównoważonego rozwoju. Obecnie korzystamy z  dwóch grup scenariuszy:

  • Scenariusze RCP – Representative Concentrations Pathways –  RCP 2.6; RCP 4.5; RCP 6.0; RCP 8.5, których nazwy pochodzą od przypisanych im wartości globalnego wymuszenia radiacyjnego (W/m2).  Różnią się od siebie prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, wartością wymuszenia radiacyjnego i zawartością dwutlenku węgla.
  • Scenariusze SSPx-y, Shared Socio-economic Pathway – „x” odpowiada za trendy społeczno-ekonomiczne, „y” odpowiada za wielkość wymuszenia radiacyjnego (W/m2). Wyróżniono następujące scenariusze:
    • scenariusze z bardzo niskimi i niskimi emisjami gazów cieplarnianych (SSP1–1.9, 2-2.6);
    • scenariusze ze średnimi emisjami gazów cieplarnianych (SSP2–4. 5);
    • scenariusze z wysokimi i bardzo wysokimi emisjami gazów cieplarnianych (SSP3–7.0 i SSP5–8.5).

Emisje w poszczególnych scenariuszach różnią się w zależności od założeń społeczno-gospodarczych i stopnia łagodzenia zmian klimatu.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE.  Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu: 

Cykl „Środowisko i klimat w raporcie ESG” kierujemy do wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę o raportowaniu ESG w zakresie środowiska i klimatu.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...