Środowisko i klimat w raporcie ESG – Taksonomia UE w raporcie

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Czy wiesz, w której części raportu zrównoważonego rozwoju powinna się znaleźć Taksonomia UE?

Przez Taksonomię UE rozumiemy system klasyfikacji różnych rodzajów działalności gospodarczej wprowadzony, aby ocenić w jakim stopniu dana działalność gospodarcza prowadzona przez daną spółkę lub przedsiębiorstwo jest zrównoważona środowiskowo.

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ESRS-ów ujawniane w raporcie zrównoważonego rozwoju informacje powinny również obejmować ujawnienia taksonomiczne.

Ujawnienia te powinny zostać przedstawione w wyraźnie oznaczonej części środowiskowej sprawozdania dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Tym samym cała część środowiskowa powinna obejmować zarówno ujawnianie informacji zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie Taksonomii (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje), jak i istotne ujawnienia wynikające z ESRS E1–E5.

Zapraszamy do Energopomiaru, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE. 

Pobierz ofertę naszych usług: 

Cykl „Środowisko i klimat w raporcie ESG” kierujemy do wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę o raportowaniu ESG w zakresie środowiska i klimatu.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...