Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienia taksonomiczne

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Czy wiesz, że w ramach raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymaganiami dyrektywy CSRD przedsiębiorstwa są zobligowane do raportowania ujawnień taksonomicznych?

Wszystkie przedsiębiorstwa objęte dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) będą musiały zmierzyć się z raportowaniem ujawnień taksonomicznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

Taksonomia UE to mechanizm, który umożliwia ustalenie, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo.

Działalność gospodarcza może zostać uznana za „zrównoważoną pod względem środowiskowym”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu unijnych celów środowiskowych,
 • nie wyrządza poważnych szkód w którykolwiek z tych celów (DNSH),
 • jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami (wytyczne OECD oraz wytyczne ONZ),
 • spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, jakie określone zostały dla zasady istotnego wkładu i zasady DNSH.

Unijne cele środowiskowe, o których mowa wyżej to:

 1. Cel 1: Łagodzenie zmian klimatu.
 2. Cel 2: Adaptacja do zmian klimatu.
 3. Cel 3: Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich.
 4. Cel 4: Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 5. Cel 5: Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola.
 6. Cel 6: Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Katalog działalności wnoszący istotny wkład w poszczególne cele środowiskowe jest opisany w aktach delegowanych:

 • tzw. akt klimatyczny (CDA) – opisuje działalności dla celów 1–2: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139; Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/1214; Rozporządzenie delegowane 2023/2485;
 • tzw. akt środowiskowy (EDA) – opisuje działalności dla celów 3– 6: Rozporządzenie delegowane 2023/2486.

Zapraszamy do Energopomiaru, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE. 

Pobierz ofertę naszych usług: 

Cykl „Środowisko i klimat w raporcie ESG” kierujemy do wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę o raportowaniu ESG w zakresie środowiska i klimatu.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...