Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6?

W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.:

 • emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto;
 • emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto;
 • emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto;
 • całkowite emisje gazów cieplarnianych.

Co ważne, ujawnienie to obejmuje szereg tzw. datapoints, czyli punktów danych. Należy pamiętać, że:

 • Przez ekwiwalent CO2 rozumiemy emisje CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 oraz NF3. Można uwzględnić dodatkowe gazy cieplarniane, jeżeli są znaczące.
 • Stosujemy najnowsze wartości współczynnika globalnego ocieplenia opublikowane przez IPCC na podstawie 100-letniej perspektywy czasowej w celu obliczenia emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla gazów innych niż CO2.
 • Ujawniamy metodę, znaczące założenia i współczynniki emisji zastosowane do obliczenia lub pomiaru emisji gazów cieplarnianych wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz podajemy odniesienie lub link do wszelkich wykorzystanych narzędzi obliczeniowych.
 • Emisje GHG wyliczamy według zasad, wymogów i wytycznych przedstawionych w GHG Protocol Corporate Standard. Jednostka może uwzględnić zalecenie Komisji (UE) 2021/2279(51) lub wymogi określone w normie EN ISO 14064-1:2018.
 • Emisje podajemy w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2.
 • W zakresie 1 podajemy odsetek emisji gazów cieplarnianych z regulowanych systemów handlu emisjami.
 • Emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto podajemy według dwóch metod tj. metody opartej na lokalizacji i metody rynkowej.
 • Dla zakresu 3 podajemy emisje z każdej znaczącej kategorii zakresu 3 (tj. każdej kategorii zakresu 3, która jest priorytetem dla jednostki).
 • Należy ujawnić intensywność emisji gazów cieplarnianych, tj. całkowite emisje gazów cieplarnianych na przychody netto.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE.  Pobierz ofertę naszych usług: 

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...