Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6?

W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.:

 • emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto;
 • emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto;
 • emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto;
 • całkowite emisje gazów cieplarnianych.

Co ważne, ujawnienie to obejmuje szereg tzw. datapoints, czyli punktów danych. Należy pamiętać, że:

 • Przez ekwiwalent CO2 rozumiemy emisje CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 oraz NF3. Można uwzględnić dodatkowe gazy cieplarniane, jeżeli są znaczące.
 • Stosujemy najnowsze wartości współczynnika globalnego ocieplenia opublikowane przez IPCC na podstawie 100-letniej perspektywy czasowej w celu obliczenia emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla gazów innych niż CO2.
 • Ujawniamy metodę, znaczące założenia i współczynniki emisji zastosowane do obliczenia lub pomiaru emisji gazów cieplarnianych wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz podajemy odniesienie lub link do wszelkich wykorzystanych narzędzi obliczeniowych.
 • Emisje GHG wyliczamy według zasad, wymogów i wytycznych przedstawionych w GHG Protocol Corporate Standard. Jednostka może uwzględnić zalecenie Komisji (UE) 2021/2279(51) lub wymogi określone w normie EN ISO 14064-1:2018.
 • Emisje podajemy w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2.
 • W zakresie 1 podajemy odsetek emisji gazów cieplarnianych z regulowanych systemów handlu emisjami.
 • Emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto podajemy według dwóch metod tj. metody opartej na lokalizacji i metody rynkowej.
 • Dla zakresu 3 podajemy emisje z każdej znaczącej kategorii zakresu 3 (tj. każdej kategorii zakresu 3, która jest priorytetem dla jednostki).
 • Należy ujawnić intensywność emisji gazów cieplarnianych, tj. całkowite emisje gazów cieplarnianych na przychody netto.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE.  Pobierz ofertę naszych usług: 

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

W dniu 28 czerwca 2024 r. w Gliwicach miała miejsce uroczystość podpisania strategicznego kontraktu pomiędzy trzema wiodącymi firmami: PEC-Gliwice Sp. z o.o., „Energopomiar” Sp. z o.o. oraz Antea Polska S.A. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na świadczenie na rzecz...

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar był Partnerem Merytorycznym IV Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres został zorganizowany w 105. rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes Tomasz Słupik był członkiem Rady Programowej Kongresu i wziął udział w panelu dyskusyjnym pn....