Środowisko i klimat w raporcie ESG – zakres 3 śladu węglowego

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Czy wiesz, jak raportować zakres 3 śladu węglowego według ESRS?

Zgodnie z ESRS-ami należy zaraportować ślad węglowy w zakresach 1, 2 i 3. Zakres 3 uwzględnia całość łańcucha wartości – począwszy np. od śladu węglowego zawartego w materiałach czy półproduktach wykorzystanych do produkcji bądź świadczonych usług, przez emisje związane z wykorzystaniem produktu, aż po jego końcową utylizację.

Zakres 3 obejmuje emisje:

  • na wcześniejszym etapie działania organizacji (tzw. upstream): zakupione surowce i usługi, dobra kapitałowe, emisje związane z energią i paliwami, które nie zostały wcześniej uwzględnione w zakresie 1 lub 2, odpady powstające w wyniku działalności, podróże służbowe pracowników środkami nienależącymi do organizacji, dojazdy pracowników do pracy, wynajęte aktywa;
  • w późniejszym etapie działalności, czyli downstreamie: emisje z transportu i dystrybucji, użytkowania sprzedanych towarów, emisje z ich przetwarzania, a także emisje powstające podczas utylizacji odpadów, franczyz, czy inwestycji.

Jeśli wyznaczenie emisji z istotnych kategorii zakresu 3 stanowi dla Ciebie problem, zapraszamy do kontaktu. Więcej o usługach Energopomiaru w zakresie obliczania śladu węglowego i środowiskowego: https://energopomiar.com/uslugi/slad-weglowy-i-srodowiskowy/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...