Środowisko i klimat w raporcie ESG – zakres 3 śladu węglowego

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Czy wiesz, jak raportować zakres 3 śladu węglowego według ESRS?

Zgodnie z ESRS-ami należy zaraportować ślad węglowy w zakresach 1, 2 i 3. Zakres 3 uwzględnia całość łańcucha wartości – począwszy np. od śladu węglowego zawartego w materiałach czy półproduktach wykorzystanych do produkcji bądź świadczonych usług, przez emisje związane z wykorzystaniem produktu, aż po jego końcową utylizację.

Zakres 3 obejmuje emisje:

  • na wcześniejszym etapie działania organizacji (tzw. upstream): zakupione surowce i usługi, dobra kapitałowe, emisje związane z energią i paliwami, które nie zostały wcześniej uwzględnione w zakresie 1 lub 2, odpady powstające w wyniku działalności, podróże służbowe pracowników środkami nienależącymi do organizacji, dojazdy pracowników do pracy, wynajęte aktywa;
  • w późniejszym etapie działalności, czyli downstreamie: emisje z transportu i dystrybucji, użytkowania sprzedanych towarów, emisje z ich przetwarzania, a także emisje powstające podczas utylizacji odpadów, franczyz, czy inwestycji.

Jeśli wyznaczenie emisji z istotnych kategorii zakresu 3 stanowi dla Ciebie problem, zapraszamy do kontaktu. Więcej o usługach Energopomiaru w zakresie obliczania śladu węglowego i środowiskowego: https://energopomiar.com/uslugi/slad-weglowy-i-srodowiskowy/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

Nadzór inwestorski dla Śląskiego Centrum Logistyki

W czerwcu 2024 r. „Energopomiar” Sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. położonego w Gliwicach przy ul. Portowej 28”....

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

„Gaz w energetyce” i „Wodór w gospodarce” – relacje

Zapraszamy do przeczytania relacji z konferencji „Gaz w energetyce” oraz „Wodór w gospodarce” na łamach magazynu „Nowa Energia”. XV Konferencja „Gaz w energetyce – realizacja i eksploatacja bloków gazowych i gazowo-parowych” odbyła się w dniach 21-23 maja 2024 r. we...

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...