Środowisko i klimat w raporcie ESG – znaczące kategorie zakresu 3

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Co oznaczają „znaczące kategorie zakresu 3”, które należy ujawnić w ramach ESRS E1?

W ramach ujawnienia ESRS E1 spółka podaje m.in. emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto, natomiast ESRS wskazuje, że należy przeanalizować swoje całkowite emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 na podstawie 15 kategorii zakresu 3 przewidzianych w GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard i szczegółowo określonych w GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, wykorzystując odpowiednie szacunki.

Ewentualnie można przeanalizować swoje pośrednie emisje gazów cieplarnianych na podstawie kategorii określonych w klauzuli 5.2.4 normy EN ISO 14064-1:2018 (z wyłączeniem pośrednich emisji gazów cieplarnianych z energii pochodzącej z przywozu).

Warto zapamiętać: spółki identyfikują i ujawniają swoje znaczące kategorie zakresu 3 na podstawie skali szacowanych emisji gazów cieplarnianych należących do tych kategorii oraz innych kryteriów przewidzianych w GHG Protocol lub załączniku H.3.2 do normy EN ISO 14064-1:2018, takich jak wydatki finansowe, wpływ, powiązane ryzyka przejścia i możliwości lub opinie zainteresowanych stron.

Co roku należy jednak aktualizować emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 w każdej znaczącej kategorii na podstawie bieżących danych dotyczących działalności, a aktualizacja pełnego wykazu gazów cieplarnianych zakresu 3 powinna być wykonana co najmniej raz na trzy lata lub w przypadku wystąpienia znaczącego zdarzenia lub znaczącej zmiany okoliczności (na przykład zmian w działalności lub strukturze jednostki, zmian w działalności lub strukturze łańcucha lub łańcuchów wartości na wyższym i niższym szczeblu, zmiany metody obliczania lub wykrycia błędów).

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE. 

Pobierz ofertę naszych usług: 

Cykl „Środowisko i klimat w raporcie ESG” kierujemy do wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę o raportowaniu ESG w zakresie środowiska i klimatu.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...