Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Czy wiesz, co obejmuje wymóg standardów raportowania zrównoważonego rozwoju E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3?

Wymóg E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3 obejmuje:

  1. całkowite zużycie wody w m3;
  2. całkowite zużycie wody w m3 na obszarach o istotnym zagrożeniu wodnym, w tym na obszarach o dużym niedoborze wody;
  3. wszelkie niezbędne informacje kontekstowe dotyczące jakości i ilości wody w lokalnych zlewniach, sposobu gromadzenia danych, takie jak wszelkie zastosowane normy, metodologie i założenia, w tym informacje, czy informacje są obliczane, szacowane, modelowane czy też pochodzą z bezpośrednich pomiarów, a także przyjęte w tym celu podejście (wykorzystanie wszelkich czynników specyficznych dla sektora);
  4. całkowitą ilość wody poddanej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu w m3;
  5. całkowitą ilość zmagazynowanej wody i zmiany jej magazynowaniu w m3;
  6. informacje kontekstowe dotyczące punktów d oraz e;
  7. przedsiębiorstwo podaje informacje o swojej wodochłonności: całkowite zużycie wody w m3 na przychód netto z działalności własnej.

Zapraszamy do Energopomiaru, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE. 

Cykl „Środowisko i klimat w raporcie ESG” kierujemy do wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę o raportowaniu ESG w zakresie środowiska i klimatu.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Na co powinna zwrócić uwagę spółka raportująca zrównoważony rozwój w obszarze celów związanych z zasobami wodnymi i morskimi? Przedsiębiorstwo wskazuje, czy i w jaki sposób jego cele odnoszą się do: zarządzania istotnymi skutkami, zagrożeniami i szansami związanymi z...

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Z dniem 14 maja 2024 r. Energopomiar został przyjęty w poczet członków Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Dziękujemy za uznanie i liczymy na owocną współpracę! Głównym celem ZPPOB jest wzmocnienie i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, a także...