Sto lat dla Pana Ludwika Pinko

Ludwik Pinko

W dniu 17 czerwca Pan Ludwik Pinko, wieloletni pracownik Energopomiaru, obchodzi 95 urodziny.

Z okazji 95 urodzin składamy Panu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Zawsze będziemy wdzięczni za wiedzę, którą przekazał Pan wielu pokoleniom pracowników, zaangażowanie w długoletnią pracę w firmie i na rzecz społeczności inżynierskiej oraz serdeczność, humor i dobre serce. 

Z Energopomiarem Ludwik Pinko związał się w 1953 roku. Zachęcił go do tego prof. Lucjan Nehrebecki, założyciel firmy i wieloletni dyrektor, kierownik Katedry Elektrowni Politechniki Śląskiej. Pracę inżynierską, a potem dyplomową Pan Ludwik przygotowywał na podstawie badań prowadzonych w EP. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Energopomiarze jako inżynier pomiarowiec. Szczególnie interesowały go zagadnienia dotyczące ekologii, w tym oczyszczanie spalin. Zdobytą podczas kilkumiesięcznego stażu we francuskim EDF-ie wiedzę w tym zakresie wykorzystał po powrocie do kraju, gdzie rozpoczął prace badawcze nad problemem odsiarczania i odazotowania spalin. Uczestniczył również w projekcie budowy doświadczalnej instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Halemba. Panu Ludwikowi zostało powierzone zorganizowanie Zakładu Ochrony Środowiska w Energopomiarze, a następnie objęcie jego kierownictwa, które pełnił przez 8 lat. Zdobyte doświadczenia na tym stanowisku były podstawą do powołania go na stanowisko dyrektora technicznego – pierwszego zastępcy dyrektora naczelnego naszej Spółki, którą to funkcję pełnił przez wiele lat.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...