Strategia społecznej odpowiedzialności Energopomiaru

Prezentacja strategii CSR

W dniu 3 marca 2023 r. pierwsza strategia społecznej odpowiedzialności Energopomiaru została przedstawiona na spotkaniu Prezesa Zarządu z pracownikami.

Teraz zapraszamy również naszych klientów, partnerów i dostawców do zapoznania się z naszymi celami w trzech obszarach ESG, czyli środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego (Environmental, Social, Governance) na lata 2023–2027.

Działania w obszarze CSR podjęliśmy już w 2021 roku i nadaliśmy im szczególne znaczenie, wpisując społeczną odpowiedzialność do biznesowej strategii Spółki na lata 2022–2027. U podstaw decyzji o wdrożeniu CSR w Energopomiarze leżało przekonanie o słuszności włączenia się w działania mające na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju.

W wielu kwestiach zaczynamy od podstaw. Stawiamy jednak na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój, zobowiązując się także do edukowania we wszystkich obszarach ESG swoich pracowników i klientów.

Strategia społecznej odpowiedzialności to nasze formalne zobowiązanie do podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wybieramy rozważne, etyczne działanie, z myślą o obecnych interesariuszach oraz przyszłych pokoleniach. Dołączamy do grona firm świadomych swojego wpływu nie tylko na gospodarkę, ale również na otoczenie społeczne, środowisko i klimat.

Naszym celem jest integracja obu strategii – biznesowej i CSR – w 2027 roku i osiągnięcie gotowości do raportowania niefinansowego.

Na stronie https://energopomiar.com/esg/ wprowadziliśmy nieco definicji – dla osób, które potrzebują wyrównania wiedzy, czym jest CSR, czym ESG i zrównoważony rozwój. Na stronie https://energopomiar.com/strategia-csr/ znajduje się prezentacja strategii.

Wyraź wsparcie • Kliknij w serduszko •
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Konkurs „Pomysł z potencjałem” rozstrzygnięty

Konkurs „Pomysł z potencjałem” rozstrzygnięty

W drugiej edycji konkursu dla pracowników Energopomiaru pt. „Pomysł z potencjałem” nagrodę w wysokości 25 000 zł otrzymał Bartłomiej Dziubek za pracę „Algorytm wyznaczający przyszłe ceny spot energii elektrycznej w wybranym horyzoncie czasowym w...

Energopomiar na Geopikniku 2024

Energopomiar na Geopikniku 2024

Energopomiar bierze udział w III edycji „GeoPikniku na Żylecie” – wydarzenia popularno-naukowego promującego nauki o Ziemi. W części inauguracyjnej wystąpi dr Jakub Glapan z „Energopomiar” Sp. z o.o. z wykładem pn. „Przyrodnik –...

Zapraszamy na 41. Gliwickie Spotkania Chóralne

Zapraszamy na 41. Gliwickie Spotkania Chóralne

Energopomiar już po raz drugi wspiera Gliwickie Spotkania Chóralne. 41. Gliwickie Spotkania Chóralne będą się składać z dwóch koncertów w dniach 13-14 kwietnia 2024 r.Pierwszy koncert z racji repertuaru, jakim jest „Requiem” W.A. Mozarta, będzie miał miejsce w...