Świadomi klimatu – poszerzamy wiedzę o zmianach klimatycznych

popękane zielone pole z miastem w tle

W dniu 26 czerwca 2023 r. odbyło się wewnętrzne spotkanie dla grupy specjalistów Energopomiaru na temat badań klimatycznych.

Szkoliła nas dr Magdalena Skrzyńska, koordynatorka ds. analiz środowiskowych w „Energopomiar” Sp. z o.o.

Celem Energopomiaru – zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności na lata 2023–2027 – jest przeszkolenie co najmniej 90% pracowników w zakresie zmian klimatu. Będą to spotkania, szkolenia i wykłady o zróżnicowanym poziomie, dostosowanym do zajmowanego stanowiska i poziomu kompetencji.

Prelekcja Magdy była doskonałym kompendium – omówiła takie zagadnienia jak modele klimatu, scenariusze emisyjne i klimatyczne, synoptykę, wrażliwość i podatność na zmiany klimatu, ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu, a także adaptację i łagodzenie zmian klimatu, czyli zagadnienia wynikające między innymi z unijnej taksonomii i regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Kwestie związane z klimatem zostały przedstawione w podziale na takie dziedziny jak badania naukowe, infrastruktura miejska, rolnictwo, ochrona środowiska, energetyka. Omawialiśmy też decyzje polityczne i publiczne, które są podejmowane w związku z klimatem. Klimat został przedstawiony z punktu widzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz analizy, jak klimat oddziałuje na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz jak inwestycje wpływają na klimat.

Badania klimatyczne mają obecnie duży wpływ na politykę, gospodarkę i społeczeństwo. Wiele rządów, przedsiębiorstw i instytucji uwzględnia wyniki badań klimatycznych w swoich decyzjach i strategiach, dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i przystosowania się do zmian klimatycznych. Wyniki badań klimatycznych mają wpływ na rozwój technologii ekologicznych, takich jak energia odnawialna, elektromobilność czy zrównoważone rolnictwo. W rezultacie popularność badań klimatycznych wzrosła, a społeczeństwo coraz bardziej uznaje konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu.

Magdalena Skrzyńska posiada tytuł doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, specjalizacji Geografia (klimatologia, meteorologia). Wykształcenie zdobyła na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu historii pomiarów temperatury powietrza w Europie od początku pomiarów meteorologicznych, występowania anomalii termicznych a także cyrkulacji atmosfery. Realizowała projekty z zakresu  adaptacji do zmian klimatu m.in. adaptacji miast i infrastruktury kolejowej. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie zagadnień klimatycznych, polityki klimatycznej, energii odnawialnej, scenariuszy klimatycznych i klastrów energii. Prowadziła warsztaty i webinaria dla mieszkańców z zakresu planów adaptacji do zmian klimatu, w tym: wrażliwości, potencjału, ryzyka i podatności na zmiany klimatu. Współpracowała z szerokim gronem odbiorców, począwszy od przedstawicieli administracji publicznej, mieszkańców, seniorów, a na dzieciach skończywszy. Autorka i współautorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu anomalii termicznych, cyrkulacji atmosfery, występowania mgieł oraz zmian klimatu. Prelegentka konferencji i seminariów.

Naszych klientów zapraszamy na wrześniowe webinarium pt. „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?”, które poprowadzi Magdalena Skrzyńska.

Szczegóły na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Czy wiesz, co obejmuje wymóg standardów raportowania zrównoważonego rozwoju E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3? Wymóg E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3 obejmuje: całkowite zużycie wody w m3; całkowite zużycie wody w m3 na obszarach o istotnym zagrożeniu wodnym, w tym na...

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Energopomiaru podjęła decyzję o powołaniu na XII kadencję jednoosobowego Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o. z dniem 1 maja 2024 r. został powołany Tomasz Słupik, dotychczasowy dyrektor...