popękane zielone pole z miastem w tle

Świadomi klimatu – poszerzamy wiedzę o zmianach klimatycznych

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

W dniu 26 czerwca 2023 r. odbyło się wewnętrzne spotkanie dla grupy specjalistów Energopomiaru na temat badań klimatycznych.

Szkoliła nas dr Magdalena Skrzyńska, koordynatorka ds. analiz środowiskowych w „Energopomiar” Sp. z o.o.

Celem Energopomiaru – zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności na lata 2023–2027 – jest przeszkolenie co najmniej 90% pracowników w zakresie zmian klimatu. Będą to spotkania, szkolenia i wykłady o zróżnicowanym poziomie, dostosowanym do zajmowanego stanowiska i poziomu kompetencji.

Prelekcja Magdy była doskonałym kompendium – omówiła takie zagadnienia jak modele klimatu, scenariusze emisyjne i klimatyczne, synoptykę, wrażliwość i podatność na zmiany klimatu, ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu, a także adaptację i łagodzenie zmian klimatu, czyli zagadnienia wynikające między innymi z unijnej taksonomii i regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Kwestie związane z klimatem zostały przedstawione w podziale na takie dziedziny jak badania naukowe, infrastruktura miejska, rolnictwo, ochrona środowiska, energetyka. Omawialiśmy też decyzje polityczne i publiczne, które są podejmowane w związku z klimatem. Klimat został przedstawiony z punktu widzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz analizy, jak klimat oddziałuje na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz jak inwestycje wpływają na klimat.

Badania klimatyczne mają obecnie duży wpływ na politykę, gospodarkę i społeczeństwo. Wiele rządów, przedsiębiorstw i instytucji uwzględnia wyniki badań klimatycznych w swoich decyzjach i strategiach, dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i przystosowania się do zmian klimatycznych. Wyniki badań klimatycznych mają wpływ na rozwój technologii ekologicznych, takich jak energia odnawialna, elektromobilność czy zrównoważone rolnictwo. W rezultacie popularność badań klimatycznych wzrosła, a społeczeństwo coraz bardziej uznaje konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu.

Magdalena Skrzyńska posiada tytuł doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, specjalizacji Geografia (klimatologia, meteorologia). Wykształcenie zdobyła na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu historii pomiarów temperatury powietrza w Europie od początku pomiarów meteorologicznych, występowania anomalii termicznych a także cyrkulacji atmosfery. Realizowała projekty z zakresu  adaptacji do zmian klimatu m.in. adaptacji miast i infrastruktury kolejowej. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie zagadnień klimatycznych, polityki klimatycznej, energii odnawialnej, scenariuszy klimatycznych i klastrów energii. Prowadziła warsztaty i webinaria dla mieszkańców z zakresu planów adaptacji do zmian klimatu, w tym: wrażliwości, potencjału, ryzyka i podatności na zmiany klimatu. Współpracowała z szerokim gronem odbiorców, począwszy od przedstawicieli administracji publicznej, mieszkańców, seniorów, a na dzieciach skończywszy. Autorka i współautorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu anomalii termicznych, cyrkulacji atmosfery, występowania mgieł oraz zmian klimatu. Prelegentka konferencji i seminariów.

Naszych klientów zapraszamy na wrześniowe webinarium pt. „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?”, które poprowadzi Magdalena Skrzyńska.

Szczegóły na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/

inne wiadomości

Artykuł naszej ekspertki o ESRS-ach w „Parkiecie”

We wrześniowym wydaniu Akademii Parkietu ukazującej się w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych ukazał się artykuł ekspertki Energopomiaru, Patrycji Żupy-Marczuk, na temat ESRS-ów środowiskowych. Europejskie...

Finał projektu „Aleja Zasłużonych”

Zapraszamy na uroczyste odsłonięcie tablic na gliwickim Cmentarzu Hutniczym i zaprezentowanie efektów projektu „Aleja Zasłużonych". Termin i miejsce: 30 września 2023 o godzinie 10:00. Zbiórka przed wejściem od strony ulicy Robotniczej. Czas trwania (w zależności od...

Odkryj talent swoich dzieci – zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Odkrywca talentów” w dniach 13–14 października 2023 r. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Energopomiaru w Gliwicach, przy ul. gen. J. Sowińskiego 3. Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci w każdym...