panele słoneczne, turbiny wiatrowe

Usługi dla lokalnych społeczności energetycznych

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Energopomiar świadczy usługi doradcze dla lokalnych społeczności energetycznych.

Kompleksowe doradztwo kierujemy do klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, samorządów oraz spółek komunalnych reprezentujących takie branże jak: ciepłownictwo, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa i in.

✅ Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania dla inwestycji

✅ Opracowanie dokumentacji przedinwestycyjnej

✅ Przygotowanie koncepcji i studiów wykonalności

✅ Analizy audytowe, biznesplany dla jednostek samorządowych obejmujące lokalne uwarunkowania (łańcuchy komunalne lub komunalno-przemysłowe

✅ Audyty techniczne i energetyczne infrastruktury użytkowej/wytwórczej

✅ Audyt potencjału energetycznego miasta/gminy/regionu

✅ Doradztwo i nadzór nad prawidłowością działań klastra

✅ Przygotowanie wniosków do urzędów o wydanie pozwoleń środowiskowych

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług na stronie: https://energopomiar.com/uslugi/doradztwo-dla-lokalnych-spolecznosci-energetycznych/

inne wiadomości

Wspieramy dekarbonizację ciepłownictwa

Energopomiar wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Dla naszego klienta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: przeprowadziliśmy analizy bilansowe dla planów modernizacyjnych (w tym projektów dekarbonizacyjnych) w celu określenia potencjału uzyskania statusu...

Artykuł w obszarze klimatologii naszego pracownika

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej, koordynatorki ds. analiz środowiskowych w Energopomiarze. Publikacja pt. „Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831–2020)”, której współautorem jest prof. dr hab. Robert Twardosz...

Webinarium ministerstwa o ESRS-ach

Zapraszamy na webinarium online na temat ESRS-ów, czyli nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów oraz Grupą...