ESG Usługi Energopomiaru

Ważny moment w raportowaniu niefinansowym

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

II konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja
w praktyce

24–26 maja 2023 r. hotel Zamek Ryn

Listopad to ważny miesiąc w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju ✅🌍🌱

10 listopada 2022 r. Parlament Europejski większością głosów przyjął tekst dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Oczekuje się, że 28 listopada 2022 r. dyrektywa zostanie przyjęta przez Radę, po czym zostanie podpisana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na jej transpozycję.

15 listopada 2022 r. EFRAG przyjął pierwsze projekty europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Po zakończeniu prac edycyjnych projekty zostaną przekazane do Komisji Europejskiej, która do 30 czerwca 2023 r. wyda standardy w formie aktów delegowanych.

Dyrektywa wprowadza nowe reguły sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale również rozszerza listę obszarów raportowania, a także podmiotów, na które spadnie obowiązek sprawozdawczy. Ma ona na celu wprowadzenie przejrzystych zasad w kwestiach środowiskowych (E), społecznych (S) oraz zarządczych (G).

Do tej pory jednostki objęte obowiązkiem raportowania na mocy dyrektywy NFRD mogły korzystać z dobrowolnych standardów sprawozdawczych, co nie zapewniało porównywalności przedstawionych informacji. Dlatego też na mocy CSRD opracowane są przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) wspólne, jednolite standardy sprawozdawczości, czyli ESRS-y.

Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowić mają zestaw wymogów szczegółowo opisujących nowe zasady raportowania niefinansowego (raportowania zrównoważonego rozwoju). ESRS-y przyjmowane mają być w drodze aktów delegowanych i wydane będą we wszystkich językach krajów członkowskich UE. 

Szczegóły na stronie: https://www.efrag.orgEnergopomiar świadczy usługi doradztwa technicznego i środowiskowego w zakresie raportowania niefinansowego i taksonomii UE ✅

Więcej informacji: https://energopomiar.com/taksonomia/

inne wiadomości

Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

W dniach 23–24 listopada 2022 r. w Licheniu odbyła się XV Konferencja ,,Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce’’. W konferencji uczestniczył Tomasz Słupik, dyrektor techniczny Energopomiaru, z prezentacją ,,Diagnostyka urządzeń energetycznych w dobie transformacji...

O modelu energetycznym Warszawy

W dniu 30 listopada 2022 r. Energopomiar wziął udział w XVII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw organizowanym przez Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Komisję Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy. Podczas...

Wykorzystanie technologii jądrowych w ciepłownictwie

W najbliższy czwartek 1 grudnia 2022 r. odbędzie się dziewiąty, bezpłatny webinar z cyklu pt. Efektywne spotkania dla ciepłownictwa ✅ Dariusz Dekarz, dyrektor ds. kluczowych klientów i szef zespołu ds. energetyki jądrowej, będzie mówił na temat wykorzystania...