ESG Usługi Energopomiaru

Ważny moment w raportowaniu niefinansowym

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

II konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja
w praktyce

24–26 maja 2023 r. hotel Zamek Ryn

Listopad to ważny miesiąc w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju ✅🌍🌱

10 listopada 2022 r. Parlament Europejski większością głosów przyjął tekst dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Oczekuje się, że 28 listopada 2022 r. dyrektywa zostanie przyjęta przez Radę, po czym zostanie podpisana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na jej transpozycję.

15 listopada 2022 r. EFRAG przyjął pierwsze projekty europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Po zakończeniu prac edycyjnych projekty zostaną przekazane do Komisji Europejskiej, która do 30 czerwca 2023 r. wyda standardy w formie aktów delegowanych.

Dyrektywa wprowadza nowe reguły sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale również rozszerza listę obszarów raportowania, a także podmiotów, na które spadnie obowiązek sprawozdawczy. Ma ona na celu wprowadzenie przejrzystych zasad w kwestiach środowiskowych (E), społecznych (S) oraz zarządczych (G).

Do tej pory jednostki objęte obowiązkiem raportowania na mocy dyrektywy NFRD mogły korzystać z dobrowolnych standardów sprawozdawczych, co nie zapewniało porównywalności przedstawionych informacji. Dlatego też na mocy CSRD opracowane są przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) wspólne, jednolite standardy sprawozdawczości, czyli ESRS-y.

Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowić mają zestaw wymogów szczegółowo opisujących nowe zasady raportowania niefinansowego (raportowania zrównoważonego rozwoju). ESRS-y przyjmowane mają być w drodze aktów delegowanych i wydane będą we wszystkich językach krajów członkowskich UE. 

Szczegóły na stronie: https://www.efrag.orgEnergopomiar świadczy usługi doradztwa technicznego i środowiskowego w zakresie raportowania niefinansowego i taksonomii UE ✅

Więcej informacji: https://energopomiar.com/taksonomia/

inne wiadomości

Światowy Dzień Zespołu Downa

„Z nami, nie dla nas" to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa, który obchodzimy 21 marca. Przesłanie „With Us Not For Us” jest kluczowe dla podejścia do niepełnosprawności opartego na prawach człowieka. Odchodzimy od przestarzałego, wyłącznie...

Przygotowania do Biegu Kolorowych Skarpetek

19 marca 2023 r. odbędzie się II Gliwicki Bieg Kolorowych Skarpetek. Impreza organizowana jest z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Energopomiar, który jest jednym z partnerów wydarzenia, będą reprezentować Jarek Piłat z córką, Katarzyna Kusiek i córka Izabeli...

Strategia społecznej odpowiedzialności Energopomiaru

W dniu 3 marca 2023 r. pierwsza strategia społecznej odpowiedzialności Energopomiaru została przedstawiona na spotkaniu Prezesa Zarządu z pracownikami. Teraz zapraszamy również naszych klientów, partnerów i dostawców do zapoznania się z naszymi celami w trzech...