Wizyta w PEC-Gliwice

Wyraź wsparcie. Kliknij w serduszko

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach – Wycieczka Energopomiaru
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

W październiku 2022 roku dwie grupy pracowników Energopomiaru i ich dzieci zwiedziły Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach. Wybór tego obiektu był nieprzypadkowy.

Po pierwsze celem Energopomiaru jest edukacja młodego pokolenia i pokazanie, jak funkcjonują ważne dla gospodarki i społeczeństwa obiekty przemysłowe i komunalne takie jak elektrownie czy oczyszczalnie ścieków. PEC-Gliwice zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie miasta. Ciepło trafia do 49 tysięcy gliwickich mieszkań, licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych i usługowo-handlowych, a także do Energopomiaru. Gliwicki PEC zaopatruje w ciepłą wodę użytkową ponad 21 tysięcy mieszkań.
Po drugie dzieci zawsze chętnie zwiedzają zakłady, gdzie Energopomiar, miejsce pracy ich rodziców, świadczy usługi pomiarowe lub doradcze. Mogą na własne oczy przekonać się, gdzie nasi inżynierowie podpinają aparaturę pomiarową lub pobierają próbki do badań.

Grupy zwiedzające były dość zróżnicowane – byli pracownicy i pracownice pionu administracyjnego, przedstawiciele kadry inżynierskiej oraz dzieci i młodzież. W wizycie uczestniczył także prezes Robert Witek z synem. Nasz szef wykazał się talentem pedagogicznym, tłumacząc najmłodszym, jak zachodzą wybrane procesy w ciepłowni.

Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak PEC-Gliwice inwestuje w ochronę środowiska: odsiarczanie i odazotowanie spalin, zabudowę monitoringu spalin, modernizacje kotłów czy stacji uzdatniania wody. W planach jest budowa Parku Zielonej Energii. Dzięki tej inwestycji będzie możliwe pełne odzyskanie termiczne energii z odpadów komunalnych, ograniczenie zużycia węgla i obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, a także obniżenie zużycia wody.

Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie i gratulujemy nagrody! W październiku br. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach otrzymało wyróżnienie w kategorii Proekologiczna Inwestycja Roku za „III etap instalacji odsiarczania spalin i I etap odazotowania spalin dla kotłowni WR-25”. Nagrodę przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

inne wiadomości

Odkryj talent swoich dzieci – zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Odkrywca talentów” w dniach 13–14 października 2023 r. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Energopomiaru w Gliwicach, przy ul. gen. J. Sowińskiego 3. Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci w każdym...

„Odkrywca talentów” dla pracowników Energopomiaru

Zapraszamy pracowników Energopomiaru wraz z żonami/partnerkami do udziału w warsztatach „Odkrywca talentów”, które planowane są w dniach 13–14 października 2023 r. w siedzibie firmy. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności poznawania predyspozycji i...

Webinar „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu”

Już za tydzień szósty webinar z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Webinarium „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?”, prowadzone przez dr Magdalenę Skrzyńską, koordynatorkę ds. analiz...