Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

W dniach 23–24 listopada 2022 r. w Licheniu odbyła się XV Konferencja ,,Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce’’. W konferencji uczestniczył Tomasz Słupik, dyrektor techniczny Energopomiaru, z prezentacją ,,Diagnostyka urządzeń energetycznych w dobie transformacji sektora – wyzwania i możliwości”.

Tomasz Słupik tak podsumował tegoroczną konferencję:

„Podczas konferencji poruszane były istotne problemy dotyczące utrzymania aktualnie eksploatowanych jednostek wytwórczych. Rozmawialiśmy również o technologiach wodorowych i jądrowych jako potencjalnych elementach przyszłego miksu energetycznego.

Moje wnioski płynące z referatów, dyskusji kuluarowych, a zwłaszcza z ożywionej debaty, w której brałem udział, są następujące:

  • W horyzoncie roku 2030 jak i 2040 obecnie eksploatowane bloki typoszeregu 200 i 360 MW będą niezbędnymi komponentami gwarantującymi stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ich funkcjonowanie w KSE – zwłaszcza po 2025 roku – i rosnące wyzwania dotyczące pracy regulacyjnej, wymagają w aspekcie ekonomicznym wypracowania modelu rynkowego odpowiednio skrojonego na czas transformacji.
  • Czekające nas zaostrzenie limitów środowiskowych („nowe” konkluzje BAT) – przede wszystkim emisyjnych – w horyzoncie 2030 roku wymaga dobrego przygotowania się do zastosowania w praktyce takich zasad jak zrównoważony rozwój czy zasadność ponoszenia nakładów finansowych w aspekcie ograniczonego oddziaływania na środowisko w rachunku ciągnionym.
  • Zielona transformacja jest nieodwracalnym kierunkiem – musi być jednakże realizowania z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju popartego inżynierskimi obliczeniami. Wniosek ten znajduje również potwierdzenie w kierunku, jaki obraliśmy w Energopomiarze kilka lat temu – to jest tworzenia metod i narzędzi do opisywania postępów w kierunku neutralności klimatycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w ujęciu rachunku inżynierskiego.”.

inne wiadomości

Odkryj talent swoich dzieci – zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Odkrywca talentów” w dniach 13–14 października 2023 r. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Energopomiaru w Gliwicach, przy ul. gen. J. Sowińskiego 3. Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci w każdym...

„Odkrywca talentów” dla pracowników Energopomiaru

Zapraszamy pracowników Energopomiaru wraz z żonami/partnerkami do udziału w warsztatach „Odkrywca talentów”, które planowane są w dniach 13–14 października 2023 r. w siedzibie firmy. Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności poznawania predyspozycji i...

Webinar „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu”

Już za tydzień szósty webinar z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Webinarium „Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?”, prowadzone przez dr Magdalenę Skrzyńską, koordynatorkę ds. analiz...