Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

W dniach 23–24 listopada 2022 r. w Licheniu odbyła się XV Konferencja ,,Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce’’. W konferencji uczestniczył Tomasz Słupik, dyrektor techniczny Energopomiaru, z prezentacją ,,Diagnostyka urządzeń energetycznych w dobie transformacji sektora – wyzwania i możliwości”.

Tomasz Słupik tak podsumował tegoroczną konferencję:

„Podczas konferencji poruszane były istotne problemy dotyczące utrzymania aktualnie eksploatowanych jednostek wytwórczych. Rozmawialiśmy również o technologiach wodorowych i jądrowych jako potencjalnych elementach przyszłego miksu energetycznego.

Moje wnioski płynące z referatów, dyskusji kuluarowych, a zwłaszcza z ożywionej debaty, w której brałem udział, są następujące:

  • W horyzoncie roku 2030 jak i 2040 obecnie eksploatowane bloki typoszeregu 200 i 360 MW będą niezbędnymi komponentami gwarantującymi stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ich funkcjonowanie w KSE – zwłaszcza po 2025 roku – i rosnące wyzwania dotyczące pracy regulacyjnej, wymagają w aspekcie ekonomicznym wypracowania modelu rynkowego odpowiednio skrojonego na czas transformacji.
  • Czekające nas zaostrzenie limitów środowiskowych („nowe” konkluzje BAT) – przede wszystkim emisyjnych – w horyzoncie 2030 roku wymaga dobrego przygotowania się do zastosowania w praktyce takich zasad jak zrównoważony rozwój czy zasadność ponoszenia nakładów finansowych w aspekcie ograniczonego oddziaływania na środowisko w rachunku ciągnionym.
  • Zielona transformacja jest nieodwracalnym kierunkiem – musi być jednakże realizowania z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju popartego inżynierskimi obliczeniami. Wniosek ten znajduje również potwierdzenie w kierunku, jaki obraliśmy w Energopomiarze kilka lat temu – to jest tworzenia metod i narzędzi do opisywania postępów w kierunku neutralności klimatycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w ujęciu rachunku inżynierskiego.”.
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6? W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.: emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto; całkowite emisje...

Wyzwania raportowania rocznego ESG

Wyzwania raportowania rocznego ESG

W dniu 21 lutego 2024 r.  odbył się webinar Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Wyzwania raportowania rocznego – Raporty za rok 2023 jako baza porównawcza do raportowania pod ESRS”. Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia jak: zakres...