Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

W dniach 23–24 listopada 2022 r. w Licheniu odbyła się XV Konferencja ,,Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce’’. W konferencji uczestniczył Tomasz Słupik, dyrektor techniczny Energopomiaru, z prezentacją ,,Diagnostyka urządzeń energetycznych w dobie transformacji sektora – wyzwania i możliwości”.

Tomasz Słupik tak podsumował tegoroczną konferencję:

„Podczas konferencji poruszane były istotne problemy dotyczące utrzymania aktualnie eksploatowanych jednostek wytwórczych. Rozmawialiśmy również o technologiach wodorowych i jądrowych jako potencjalnych elementach przyszłego miksu energetycznego.

Moje wnioski płynące z referatów, dyskusji kuluarowych, a zwłaszcza z ożywionej debaty, w której brałem udział, są następujące:

  • W horyzoncie roku 2030 jak i 2040 obecnie eksploatowane bloki typoszeregu 200 i 360 MW będą niezbędnymi komponentami gwarantującymi stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ich funkcjonowanie w KSE – zwłaszcza po 2025 roku – i rosnące wyzwania dotyczące pracy regulacyjnej, wymagają w aspekcie ekonomicznym wypracowania modelu rynkowego odpowiednio skrojonego na czas transformacji.
  • Czekające nas zaostrzenie limitów środowiskowych („nowe” konkluzje BAT) – przede wszystkim emisyjnych – w horyzoncie 2030 roku wymaga dobrego przygotowania się do zastosowania w praktyce takich zasad jak zrównoważony rozwój czy zasadność ponoszenia nakładów finansowych w aspekcie ograniczonego oddziaływania na środowisko w rachunku ciągnionym.
  • Zielona transformacja jest nieodwracalnym kierunkiem – musi być jednakże realizowania z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju popartego inżynierskimi obliczeniami. Wniosek ten znajduje również potwierdzenie w kierunku, jaki obraliśmy w Energopomiarze kilka lat temu – to jest tworzenia metod i narzędzi do opisywania postępów w kierunku neutralności klimatycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w ujęciu rachunku inżynierskiego.”.
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Badania odpadów i paliw z odpadów

Badania odpadów i paliw z odpadów

Co roku badamy tysiące próbek odpadów i paliw z odpadów, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom. Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce,...

Webinary SEG nt. raportowania emisji

Webinary SEG nt. raportowania emisji

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na cykl webinariów „Dane na potrzeby ESRS. Webinar „Dane niezbędne do zaraportowania emisji Scope 1 i 2” odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 10:00–11:30. Podczas webinarium zostaną...

Wodór w gospodarce – konferencja online

Wodór w gospodarce – konferencja online

Zapraszamy do udziału w II Konferencji „Wodór w gospodarce”, organizowanej przez Nową Energię w dniu 5 czerwca 2024 r. w formule on-line. W wydarzeniu bierze udział Mateusz Ksiądz, p.o. dyrektora ds. kluczowych klientów w „Energopomiar” Sp. z o.o., z...