Wykłady dla doradców ds. klimatu i energii z woj. małopolskiego

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

II konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja
w praktyce

24–26 maja 2023 r. hotel Zamek Ryn

W dniu 10 stycznia 2023 r. w Gliwicach specjaliści Energopomiaru prowadzili wykłady dla uczestników wizyty studyjnej na terenie województwa śląskiego – osób realizujących projekt LIFE−IP EKOMAŁOPOLSKA, na co dzień doradców ds. klimatu i energii w 21 powiatach województwa małopolskiego.

Prelegenci: Tomasz Słupik – dyrektor techniczny, dr inż. Piotr Plis – ekspert ds. rozwoju oraz dr inż. Rafał Czekalski – główny specjalista ds. analiz energetycznych, przedstawili następujące zagadnienia:

  • Jak zaplanować zrównoważony rozwój w jednostce samorządu terytorialnego.
  • Elektroprosumeryzm jako efektywna środowiskowo metoda dojścia do neutralności klimatycznej. Studium przypadku.
  • Nowy model energetyczny dla gminy/miasta w kontekście efektywnego systemu ciepłowniczego – doświadczenia z prac koncepcyjnych.
  • Interpretacja Ustawy o efektywności energetycznej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Projekt „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” jest realizowany przez województwo małopolskie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza, 3 miasta na prawach powiatów: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki i wielicki.

Więcej o projekcie: https://klimat.ekomalopolska.pl/life-ip-ekomalopolska/

inne wiadomości

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym

Energopomiar podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nasza firma zamierza wspierać proces dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, przekazując...

Operat ochrony powietrza dla zakładu autobusów wodorowych

Energopomiar opracowuje dokumentację stanowiącą podstawę do wystąpienia o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi wraz z przeprowadzeniem weryfikacji źródeł emisji. Cieszymy się, że możemy...

Rekrutacja na stanowisko głównego specjalisty ds. HR

Rekrutujemy na stanowisko głównego/głównej specjalisty/specjalistki ds. HR. Jeśli nie są Ci obce systemy motywacyjne, ścieżki kariery, rozwój kompetencji pracowników, organizacja ocen pracowniczych, on- i offboarding, zapraszamy do aplikowania do Działu Zasobów...