Wykłady dla doradców ds. klimatu i energii z woj. małopolskiego

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

W dniu 10 stycznia 2023 r. w Gliwicach specjaliści Energopomiaru prowadzili wykłady dla uczestników wizyty studyjnej na terenie województwa śląskiego – osób realizujących projekt LIFE−IP EKOMAŁOPOLSKA, na co dzień doradców ds. klimatu i energii w 21 powiatach województwa małopolskiego.

Prelegenci: Tomasz Słupik – dyrektor techniczny, dr inż. Piotr Plis – ekspert ds. rozwoju oraz dr inż. Rafał Czekalski – główny specjalista ds. analiz energetycznych, przedstawili następujące zagadnienia:

  • Jak zaplanować zrównoważony rozwój w jednostce samorządu terytorialnego.
  • Elektroprosumeryzm jako efektywna środowiskowo metoda dojścia do neutralności klimatycznej. Studium przypadku.
  • Nowy model energetyczny dla gminy/miasta w kontekście efektywnego systemu ciepłowniczego – doświadczenia z prac koncepcyjnych.
  • Interpretacja Ustawy o efektywności energetycznej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Projekt „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” jest realizowany przez województwo małopolskie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza, 3 miasta na prawach powiatów: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki i wielicki.

Więcej o projekcie: https://klimat.ekomalopolska.pl/life-ip-ekomalopolska/

inne wiadomości

Wspieramy dekarbonizację ciepłownictwa

Energopomiar wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Dla naszego klienta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: przeprowadziliśmy analizy bilansowe dla planów modernizacyjnych (w tym projektów dekarbonizacyjnych) w celu określenia potencjału uzyskania statusu...

Artykuł w obszarze klimatologii naszego pracownika

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej, koordynatorki ds. analiz środowiskowych w Energopomiarze. Publikacja pt. „Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831–2020)”, której współautorem jest prof. dr hab. Robert Twardosz...

Webinarium ministerstwa o ESRS-ach

Zapraszamy na webinarium online na temat ESRS-ów, czyli nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów oraz Grupą...