Wykłady dla doradców ds. klimatu i energii z woj. małopolskiego

W dniu 10 stycznia 2023 r. w Gliwicach specjaliści Energopomiaru prowadzili wykłady dla uczestników wizyty studyjnej na terenie województwa śląskiego – osób realizujących projekt LIFE−IP EKOMAŁOPOLSKA, na co dzień doradców ds. klimatu i energii w 21 powiatach województwa małopolskiego.

Prelegenci: Tomasz Słupik – dyrektor techniczny, dr inż. Piotr Plis – ekspert ds. rozwoju oraz dr inż. Rafał Czekalski – główny specjalista ds. analiz energetycznych, przedstawili następujące zagadnienia:

  • Jak zaplanować zrównoważony rozwój w jednostce samorządu terytorialnego.
  • Elektroprosumeryzm jako efektywna środowiskowo metoda dojścia do neutralności klimatycznej. Studium przypadku.
  • Nowy model energetyczny dla gminy/miasta w kontekście efektywnego systemu ciepłowniczego – doświadczenia z prac koncepcyjnych.
  • Interpretacja Ustawy o efektywności energetycznej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Projekt „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” jest realizowany przez województwo małopolskie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza, 3 miasta na prawach powiatów: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki i wielicki.

Więcej o projekcie: https://klimat.ekomalopolska.pl/life-ip-ekomalopolska/

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...