XVII Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej

woda

W dniach 17-18 października 2023 r. w Gdyni odbędzie się XVII Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Przebudowa systemu energetycznego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, nowe rozwiązania na miarę oczyszczalni przyszłości, wyzwania i dostosowanie się do unijnej dyrektywy ściekowej to tylko niektóre punkty programu XVII Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej. 

Moderatorem panelu „Bo liczy się każda kropla. Woda – cenny surowiec dla przemysłu” będzie Łukasz Kot, Kierownik Działu Technologii Wodno-Chemicznych, „Energopomiar” Sp. z o.o.

W programie:

  • Panel wprowadzający: myśląc o przyszłych pokoleniach. Gospodarka wodno-ściekowa w strategii każdego przedsiębiorstwa
  • Panel:  Bo liczy się każda kropla. Woda – cenny surowiec dla przemysłu
  • Panel: Ścieki nie do rzeki – jak odzyskać i nic nie stracić?
  • Panel:  Nowe technologie potrzebują tlenku wodoru. Innowacyjne rozwiązania
  • Panel: Czy jest się czego bać? Gospodarka wodno-ściekowa a wyzwania dla przemysłu przyszłości
  • Debata:  Dostępność zasobów wodnych a zapotrzebowanie człowieka

Organizatorem XVII Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej jest firma BMP, wydawca m.in. czasopism „Chemia Przemysłowa”, „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i „Kierunek Spożywczy” oraz portali: kierunekCHEMIA.pl, kierunekENERGETYKA.pl, kierunekSPOŻYWCZY.pl. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia zostali: Rafineria Gdańska oraz Browar w Elblągu.

Zapraszamy!

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Czy wiesz, co obejmuje wymóg standardów raportowania zrównoważonego rozwoju E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3? Wymóg E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3 obejmuje: całkowite zużycie wody w m3; całkowite zużycie wody w m3 na obszarach o istotnym zagrożeniu wodnym, w tym na...

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Energopomiaru podjęła decyzję o powołaniu na XII kadencję jednoosobowego Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o. z dniem 1 maja 2024 r. został powołany Tomasz Słupik, dotychczasowy dyrektor...