Zapraszamy na „Efektywne spotkania z Energopomiarem”

„Efektywne spotkania z Energopomiarem”

Zapraszamy naszych klientów i pracowników do udziału w „Efektywnych spotkaniach z Energopomiarem”.

Jest to cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego, energetycznego, komunalnego, a także do samorządów.

Tegoroczne spotkania będą poświęcone transformacji energetycznej opierającej się o gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), efektywność energetyczną, dekarbonizację i dążenie do neutralności klimatycznej. Nasi eksperci będą także mówić o metodach finansowania przedsięwzięć z funduszy krajowych i unijnych.

Pierwsze spotkanie już 11 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00. Poświęcone będzie zdolności spółki do zarządzania ryzykiem klimatycznym.

Zakres tematyczny:

  • Znaczenie ryzyka klimatycznego.
  • Jak zbudować/ stworzyć odpowiednią strategię do przystosowania się do zmian klimatu?
  • Ujawnienia ryzyk i szans związanych z klimatem.
  • Wyzwania w zakresie raportowania ryzyk klimatycznych.

Webinar poprowadzi dr Magdalena Skrzyńska, koordynatorka ds. analiz środowiskowych w Biurze Projektów Innowacyjnych.

„Energopomiar” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osób, których danych nie można zweryfikować lub które nie należą do zdefiniowanych odbiorców webinarów. Szczegóły na ww. stronie.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...