Informacja na temat bezpieczeństwa radiologicznego

Zgodnie z art. 32 c. pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (z późn. zm.) informujemy, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.