Energopomiar wykonał kolejny krok w realizacji swojego planu dekarbonizacji.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu pn. „50 kW na start” Energopomiar zrealizował przedsięwzięcie z zakresu odnawialnych źródeł energii, polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,28 kWp.

Dzięki zrealizowanej inwestycji Energopomiar uzyskał status prosumenta. Autokonsumpcja „zielonej energii” wynosi 100%, co oznacza, że cała wyprodukowana przez instalację PV energia jest zużywana na bieżące potrzeby naszej Spółki.

Projekt „BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU A+A1
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GEN. J. SOWIŃSKIEGO 3 W GLIWICACH”
o wartości 192 111,21 PLN został zrealizowany w 2023 roku
przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach