Usługi dla ciepłownictwa

Usługi dla ciepłownictwa
Energopomiar oferuje kompleksowe usługi dla ciepłownictwa: doradztwo techniczne i środowiskowe, studia wykonalności, pomiary, badania, analizy laboratoryjne i nadzór inwestycyjny.
Elektrociepłownia Gliwice
Doradztwo środowiskowe

Modelowanie i optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej

Efektywność energetyczna – doradztwo i audyty

Pomiary i badania

Diagnostyka materiałowa i ocena stanu technicznego

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie gospodarką energetyczną

Koncepcje, analizy techniczno-ekonomiczne i studia wykonalności

Doradztwo środowiskowe

Doradztwo przy pozyskiwaniu dofinansowania

Doradztwo techniczne i formalno-prawne w procesie inwestycyjnym

Nadzór inwestycyjny na każdym etapie budowy i modernizacji, w tym pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (dla inwestorów) oraz Niezależnego Doradcy Technicznego

Doradztwo techniczne i środowiskowe we wdrażaniu GOZ

Wyznaczenie śladu węglowego

Opracowanie strategii dekarbonizacji

Wsparcie w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Technologie wody i ścieków

Systemy pomiarów fizykochemicznych

Analizy chemiczne i fizykochemiczne

Posiadamy niezbędne kompetencje i potencjał, aby przeprowadzić każde przedsiębiorstwo ciepłownicze przez trudny proces transformacji, zapewniając doradztwo i pomiary na każdym z jego etapów.

Nasze podejście bazuje na łączeniu wiedzy inżynierskiej, ekonomicznej i środowiskowej oraz wiarygodnych danych.

kask specjalisty Energopomiaru
Usługi dla ciepłownictwa – folder

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług

Kontakt

Marcin Mroncz
Mateusz Ksiądz
p.o. dyrektora ds. kluczowych klientów

kom: +48 506 705 562

e-mail: mksiadz@energopomiar.com.pl