Dziękujemy za ocenę ostatniego spotkania z cyklu Efektywne spotkania dla ciepłownictwa

Planowane spotkania

Spotkanie 9.

1 grudnia 2022 r.
Online
Dariusz Dekarz

Dariusz Dekarz

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Wykorzystanie technologii jądrowych w ciepłownictwie – analiza badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni

Zakres tematyczny:

Podczas webinaru zostaną zaprezentowane wyniki analizy rynku ciepła w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania reaktorów HTGR jako źródła ciepła, którą Energopomiar wykonał na zlecenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR” w ramach projektu GOSPOSTRATEG – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Zadanie współfinansowane było ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Spotkanie 10.

8 grudnia 2022 r
Online
Wiktor Skowron

Wiktor Skowron

Ekspert ds. ekonomicznych w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Nadzór inwestycji ciepłowniczych na rzecz banków i instytucji finansujących

Zakres tematyczny:

  • rola niezależnego doradcy technicznego dla banku/instytucji finansującej,
  • oczekiwania banków i instytucji finansujących wobec inwestorów,
  • zakres zagadnień podlegających analizie,
    zakres tematyczny raportów doradcy technicznego,
  • przykłady problemów, jakie pojawiają się na poszczególnych etapach inwestycji.

II konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja
w praktyce

24–26 maja 2023 r. hotel Zamek Ryn