Efektywne spotkania dla ciepłownictwa

Cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego

"

Szanowni Państwo

Aspekty związane z neutralnością klimatyczną, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz efektywnością energetyczną narzucają sektorowi ciepłowniczemu nowe standardy.

Transformacja ciepłownictwa w świetle obecnych i przyszłych ram prawnych, a także dostępnych i znajdujących się w fazie komercjalizacji rozwiązań technologicznych, wymaga dużej rozwagi decyzyjnej. Podstawą do podjęcia decyzji o wyborze optymalnego wariantu modernizacji, obok rzetelnie zdefiniowanego ryzyka, powinny być analizy techniczne i ekonomiczne.

W cyklu krótkich – a zarazem efektywnych! – spotkań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych chcemy poruszyć zagadnienia, które są ważne i pilne oraz podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, które powinniśmy poruszyć na kolejnych spotkaniach.

Do zobaczenia 9 grudnia!

"

Spotkanie 1.

9 grudnia 2021 r.

}

10:00 – 11.30

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Dni:Godzin:Minut:Sekund

Wprowadzenie – ciepłownictwo wobec wyzwań dekarbonizacji

Tomasz Słupik (15 min)

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach ciepłowniczych po nowelizacji ustawy

Mateusz Ksiądz (60 min)

Po prezentacjach naszych specjalistów będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Tomasz Słupik

Tomasz Słupik

Dyrektor Techniczny
„Energopomiar” Sp. z o.o.

Posiada praktyczną wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, badań i analiz obiegów cieplnych i układów pompowych oraz pomiarów gwarancyjnych. Kierował zespołem wdrażającym autorskie systemy informatyczne Energopomiaru, tj. TKE (Techniczna Kontroli Eksploatacji) oraz SAI (System Analiz Inżynierskich).

Aktywny uczestnik Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Członek kolegium redakcyjnego Biuletynu Naukowo-Technicznego Energopomiaru. Autor publikacji na temat efektywności energetycznej i surowcowej, eksploatacji i optymalizacji pracy urządzeń oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mateusz Ksiądz

Mateusz Ksiądz

Koordynator ds. analiz energetycznych
Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej
„Energopomiar” Sp. z o.o.

Specjalizuje się w zagadnieniach efektywności energetycznej. Wykonuje audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. Posiada doświadczenie w analizach pracy sieci ciepłowniczych. Był członkiem zespołu Inżyniera Kontraktu nadzorującego realizację przedsięwzięć dla sektora ciepłowniczego.

Doradca w procesie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) oraz dofinansowania ze środków krajowych i unijnych na przedsięwzięcia proefektywnościowe.
Od kilku lat prowadzi szkolenia i webinaria na temat efektywności energetycznej.

Plan kolejnych spotkań

Spotkanie 2.

styczeń 2022

Limity emisyjne w ciepłownictwie w świetle dyrektyw MCP i LCP

Eugeniusz Głowacki, dyrektor ds. kluczowych klientów

Spotkanie 3.

styczeń 2022

Czy ciepłownictwo stać na dobrego Inżyniera Kontraktu?

Robert Sic, dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Spotkanie 4.

luty 2022

Jaką technologię wybrać, aby system ciepłowniczy uzyskał status efektywnego

dr inż. Rafał Czekalski, główny specjalista ds. analiz energetycznych, Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej

Optymalizacja sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz sprawdzonej metodyki pomiarów i badań

Mariusz Kusa, kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej

Po prezentacjach naszych specjalistów będzie możliwość zadawania pytań na czacie.