Efektywne spotkania dla ciepłownictwa

Cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego

"

Szanowni Państwo

Aspekty związane z neutralnością klimatyczną, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz efektywnością energetyczną narzucają sektorowi ciepłowniczemu nowe standardy.

Transformacja ciepłownictwa w świetle obecnych i przyszłych ram prawnych, a także dostępnych i znajdujących się w fazie komercjalizacji rozwiązań technologicznych, wymaga dużej rozwagi decyzyjnej. Podstawą do podjęcia decyzji o wyborze optymalnego wariantu modernizacji, obok rzetelnie zdefiniowanego ryzyka, powinny być analizy techniczne i ekonomiczne.

W cyklu krótkich – a zarazem efektywnych! – spotkań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych chcemy poruszyć zagadnienia, które są ważne i pilne oraz podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, które powinniśmy poruszyć na kolejnych spotkaniach.

Do zobaczenia!

"

Zrealizowane spotkania

Spotkanie 1.

grudzień 2021

Wprowadzenie – ciepłownictwo wobec wyzwań dekarbonizacji

Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach ciepłowniczych po nowelizacji ustawy

Mateusz Ksiądz, Koordynator ds. analiz energetycznych, Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 2.

styczeń 2022

Limity emisyjne w ciepłownictwie w świetle dyrektyw MCP i LCP

Eugeniusz Głowacki, Dyrektor ds. kluczowych klientów, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 3.

luty 2022

Czy ciepłownictwo stać na dobrego Inżyniera Kontraktu?

Robert Sic, dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 4.

kwiecień 2022

Jaką technologię wybrać, aby system ciepłowniczy uzyskał status efektywnego

dr inż. Rafał Czekalski, główny specjalista ds. analiz energetycznych, Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

 

Spotkanie 5.

maj 2022

Optymalizacja sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz sprawdzonej metodyki pomiarów i badań

Mariusz Kusa, kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 6.

Lipiec 2022

Taksonomia UE w ujęciu technicznych kryteriów kwalifikacyjnych

Patrycja Żupa-Marczuk
Ekspert ds. ochrony środowiska, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 7.

październik 2022 r.
Szymon Pająk

Szymon Pająk

Ekspert ds. diagnostyki urządzeń energetycznych

Gwarantowane parametry techniczne układów CHP opartych na silnikach gazowych

Zakres tematyczny:

 • jakie są podstawowe parametry badanych układów,
 • na co należy zwrócić uwagę przy aspektach środowiskowych (emisje, hałas),
 • jakie ważne zagadnienia występują w obszarze aspektów technicznych (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, parametry gwarantowane),
 • jakie współzależności występują między parametrami gwarantowanymi,
 • jakie są najważniejsze etapy procedury przyłączenia jednostki wytwórczej zgodnie z kodeksem sieciowym (NC RfG),
 • jakie strony występują w procesie odbiorowym,
  kogo dotyczy współpraca modułów wytwarzania z siecią,
 • kto powinien finansować wykonanie pomiarów gwarancyjnych?

Spotkanie 8.

24 listopada 2022 r.
Online
Eugeniusz Głowacki

Eugeniusz Głowacki

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Pomiary stężeń Hg, HCl, HF i NH3 według  wymagań konkluzji BAT i norm technicznych – wymagania jakościowe a rzeczywistość

Zakres tematyczny:

 • poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs ), odstępstwa,
 • obowiązkowy zakres monitoringu emisji – częstotliwość monitorowania emisji,
 • techniki pomiarów Hg, HCl, HF i NH3 – pomiary ciągłe i okresowe,
 • wpływ temperatury poboru próbki spalin na jakość wyników,
 • niepewność pomiarów i jej wpływ na ocenę dotrzymania poziomu emisji.

Spotkanie 9.

1 grudnia 2022 r.
Online
Dariusz Dekarz

Dariusz Dekarz

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Wykorzystanie technologii jądrowych w ciepłownictwie – analiza badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni

Zakres tematyczny:

Podczas webinaru zostaną zaprezentowane wyniki analizy rynku ciepła w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania reaktorów HTGR jako źródła ciepła, którą Energopomiar wykonał na zlecenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w ramach projektu „Przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR” w ramach projektu GOSPOSTRATEG – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Zadanie współfinansowane było ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Spotkanie 10.

8 grudnia 2022 r
Online
Wiktor Skowron

Wiktor Skowron

Ekspert ds. ekonomicznych w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Nadzór inwestycji ciepłowniczych na rzecz banków i instytucji finansujących

Zakres tematyczny:

 • rola niezależnego doradcy technicznego dla banku/instytucji finansującej,
 • oczekiwania banków i instytucji finansujących wobec inwestorów,
 • zakres zagadnień podlegających analizie,
 • zakres tematyczny raportów doradcy technicznego,
 • przykłady problemów, jakie pojawiają się na poszczególnych etapach inwestycji.

II konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja
w praktyce

24–26 maja 2023 r. hotel Zamek Ryn