Efektywne spotkania dla ciepłownictwa

Cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego

"

Szanowni Państwo

Aspekty związane z neutralnością klimatyczną, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz efektywnością energetyczną narzucają sektorowi ciepłowniczemu nowe standardy.

Transformacja ciepłownictwa w świetle obecnych i przyszłych ram prawnych, a także dostępnych i znajdujących się w fazie komercjalizacji rozwiązań technologicznych, wymaga dużej rozwagi decyzyjnej. Podstawą do podjęcia decyzji o wyborze optymalnego wariantu modernizacji, obok rzetelnie zdefiniowanego ryzyka, powinny być analizy techniczne i ekonomiczne.

W cyklu krótkich – a zarazem efektywnych! – spotkań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych chcemy poruszyć zagadnienia, które są ważne i pilne oraz podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, które powinniśmy poruszyć na kolejnych spotkaniach.

Do zobaczenia!

"

Spotkanie 6.

czerwiec 2022 r.

Online

Taksonomia UE w ujęciu technicznych kryteriów kwalifikacyjnych

Patrycja Żupa – Marczuk
Ekspert ds. ochrony środowiska, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Po prezentacjach naszych specjalistów będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Zrealizowane spotkania

Spotkanie 1.

grudzień 2021

Online

Wprowadzenie – ciepłownictwo wobec wyzwań dekarbonizacji

Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach ciepłowniczych po nowelizacji ustawy

Mateusz Ksiądz, Koordynator ds. analiz energetycznych, Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 2.

20 stycznia 2022

Online

Limity emisyjne w ciepłownictwie w świetle dyrektyw MCP i LCP

Eugeniusz Głowacki, Dyrektor ds. kluczowych klientów, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 3.

10 luty 2022

Online

Czy ciepłownictwo stać na dobrego Inżyniera Kontraktu?

Robert Sic, dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 4.

7 kwietnia 2022

Online

Jaką technologię wybrać, aby system ciepłowniczy uzyskał status efektywnego

dr inż. Rafał Czekalski, główny specjalista ds. analiz energetycznych, Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

 

Spotkanie 5.

12 maja 2022

Online

Optymalizacja sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz sprawdzonej metodyki pomiarów i badań

Mariusz Kusa, kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Formularz rejestracyjny