Efektywne spotkania dla ciepłownictwa

Cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego

"

Szanowni Państwo

Aspekty związane z neutralnością klimatyczną, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz efektywnością energetyczną narzucają sektorowi ciepłowniczemu nowe standardy.

Transformacja ciepłownictwa w świetle obecnych i przyszłych ram prawnych, a także dostępnych i znajdujących się w fazie komercjalizacji rozwiązań technologicznych, wymaga dużej rozwagi decyzyjnej. Podstawą do podjęcia decyzji o wyborze optymalnego wariantu modernizacji, obok rzetelnie zdefiniowanego ryzyka, powinny być analizy techniczne i ekonomiczne.

W cyklu krótkich – a zarazem efektywnych! – spotkań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych chcemy poruszyć zagadnienia, które są ważne i pilne oraz podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, które powinniśmy poruszyć na kolejnych spotkaniach.

Do zobaczenia!

"

Spotkanie 7.

27 października 2022 r.

godzina 10.00

Online

Gwarantowane parametry techniczne układów CHP opartych na silnikach gazowych

Szymon Pająk
Ekspert ds. diagnostyki urządzeń energetycznych

Po prezentacjach naszych specjalistów będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Prelegenci

Szymon Pająk

Szymon Pająk

Ekspert ds. diagnostyki urządzeń energetycznych, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Od 2001 r. pracuje w Energopomiarze, aktualnie na stanowisku eksperta ds. diagnostyki urządzeń energetycznych w Dziale Diagnostyki Ekspolatacyjnej.
Koordynuje prace – zarówno w kraju, jak i za granicą – w zakresie pomiarów eksploatacyjnych i gwarancyjnych oraz testów odbiorowych bloków energetycznych, turbozespołów i silników gazowych, równocześnie biorąc czynny udział w ich realizacji.
Bierze udział w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Niezależnego Doradcy Bankowego.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność: Maszyny Przepływowe i Napędy Strumieniowe.
Autor referatów i publikacji poświęconych procesom cieplnym, eksploatacji turbozespołów, pomiarom gwarancyjnym i testom odbiorowym oraz kogeneracji wysokosprawnej.

Zrealizowane spotkania

Spotkanie 1.

grudzień 2021

Online

Wprowadzenie – ciepłownictwo wobec wyzwań dekarbonizacji

Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach ciepłowniczych po nowelizacji ustawy

Mateusz Ksiądz, Koordynator ds. analiz energetycznych, Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 2.

20 stycznia 2022

Online

Limity emisyjne w ciepłownictwie w świetle dyrektyw MCP i LCP

Eugeniusz Głowacki, Dyrektor ds. kluczowych klientów, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 3.

10 luty 2022

Online

Czy ciepłownictwo stać na dobrego Inżyniera Kontraktu?

Robert Sic, dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 4.

7 kwietnia 2022

Online

Jaką technologię wybrać, aby system ciepłowniczy uzyskał status efektywnego

dr inż. Rafał Czekalski, główny specjalista ds. analiz energetycznych, Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

 

Spotkanie 5.

12 maja 2022

Online

Optymalizacja sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz sprawdzonej metodyki pomiarów i badań

Mariusz Kusa, kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Spotkanie 6.

Lipiec 2022

Online

Taksonomia UE w ujęciu technicznych kryteriów kwalifikacyjnych

Patrycja Żupa-Marczuk
Ekspert ds. ochrony środowiska, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Planowane spotkania

Spotkanie 7.

październik 2022 r.
Online

Gwarantowane parametry techniczne układów CHP opartych na silnikach gazowych

Szymon Pająk
Ekspert ds. diagnostyki urządzeń energetycznych

Formularz rejestracyjny

Problemy z formularzem prosimy zgłaszać na adres web@energopomiar.com