Efektywne spotkania
z Energopomiarem

Cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego, energetycznego, komunalnego, a także do samorządów.

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi webinariami na temat „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. W tych spotkaniach chcieliśmy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami i rekomendacjami dotyczącymi transformacji energetycznej w Polsce. Omówiliśmy najważniejsze aspekty prawne, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne, które wpływają na decyzje inwestycyjne i modernizacyjne w sektorze energetycznym. Pokazaliśmy również, jak ważne są rzetelne pomiary i badania, aby zapewnić optymalne rozwiązania dla naszych klientów. Mamy nadzieję, że nasze webinary były dla Państwa ciekawe i przydatne. Zapraszamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby dalszej współpracy.

Zrealizowane spotkania

Spotkanie 1.

9 lutego 2023 r.

Nowoczesne układy pomiarów fizykochemicznych w ciepłownictwie

Zakres tematyczny:

 • reprezentatywny pobór próbki,
 • układy przygotowania próbek,
 • zamknięte obiegi wody chłodzącej,
 • układ stabilizacji temperatury próbek,
 • nowoczesna aparatura pomiarowa,
 • cyfrowe czujniki pomiarowe.
Wilaszek Przemysław – Prelegent

Przemysław Wilaszek

Kierownik Działu Automatyki

Spotkanie 2.

23 lutego 2023 r.

Taksonomia UE – Techniczne Kryteria Kwalifikacji dla sektora energetyki

Zakres tematyczny:

 • Co w praktyce oznacza sprawdzenie zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji w sprawie istotnego wkładu oraz DNSH?
 • Zasada istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu dla działalności:
  • Produkcja energii elektrycznej z bioenergii
  • Kopalne paliwa gazowe
  • Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych niekopalnych paliw gazowych i ciekłych
  • Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej
Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Kierowniczka Biura Projektów Innowacyjnych,
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju

Spotkanie 3.

30 marca 2023 r.

Wyzwania przed służbami nadzoru inwestycyjnego związane z transformacją energetyczną

Zakres tematyczny:

Podczas webinaru zostaną omówione kluczowe kwestie związane z nadzorem inwestycyjnym na każdym etapie realizacji projektu inwestycyjnego – zarówno w fazie przygotowania, realizacji, jak i rozliczenia inwestycji.
Prelegent podpowie, na co zwrócić uwagę w trakcie określania odpowiedzialności inżyniera kontraktu lub zewnętrznego inspektora nadzoru. Wskaże również znaczenie kryterium zrównoważonego rozwoju w finansowaniu inwestycji przez banki i instytucje.

Patrycja Żupa-Marczuk

Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Spotkanie 4.

27 kwietnia 2023 r.

Ślad węglowy i środowiskowy – budowanie konkurencyjności klimatycznej

Uczestnicy webinaru dowiedzą się, jak rozpocząć proces wyznaczania śladu węglowego organizacji w zakresie 1 i 2 na podstawie wymagań standardu GHG.

Zakres tematyczny:

 • Ślad węglowy jako element budujący konkurencyjność klimatyczną
 • Ślad węglowy – angażujący proces doskonalony z roku na rok
 • Wyznaczanie śladu węglowego organizacji – zakres 1, 2 i 3
 • Case study
 • Strategia dekarbonizacji
 • Bazy danych wykorzystywane do obliczeń
 • Ślad węglowy a ślad środowiskowy
Paulina Siupka 
Koordynator ds. analiz środowiskowych
„Energopomiar” Sp. z o.o.

Paulina Siupka

Główna specjalistka ds. analiz środowiskowych

Spotkanie 5.

13 lipca 2023 r.

Badania klimatyczne – wprowadzenie

Zakres tematyczny:

 • Modele klimatu, scenariusze emisyjne i klimatyczne
 • Badania klimatyczne w planach adaptacji i w różnych dziedzinach gospodarki
 • Ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu
Magdalena Skrzyńska 
Koordynatorka ds. analiz środowiskowych w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Magdalena Skrzyńska

Główna specjalistka ds. analiz środowiskowych

Spotkanie 6.

21 września 2023 r.

Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?

Zakres tematyczny:

 • Taksonomia UE – mechanizm działania i zasady
 • Cele środowiskowe związane z klimatem
 • Adaptacja do zmian klimatu – podobieństwa i różnice w technicznych kryteriach kwalifikacji pomiędzy celem 1 a celem 2
 • Case study
Magdalena Skrzyńska 
Koordynatorka ds. analiz środowiskowych w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Magdalena Skrzyńska

Główna specjalistka ds. analiz środowiskowych

Spotkanie 7.

26 października 2023 r.

Dobre praktyki inżynierskie zapewniające efektywność eksploatacji instalacji ochrony środowiska

Zakres tematyczny:

 • Czym jest dobra praktyka inżynierska?
 • Dobra praktyka w procesach sterowania i nadzoru
 • Aparatura do ciągłego pomiaru emisji a błędy pomiarowe
 • Problemy eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin
Eugeniusz Głowacki

Eugeniusz Głowacki

Ekspert

Spotkanie 8.

16 listopada 2023 r.

ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju

Zakres tematyczny:

 • Architektura ESRS (European Sustainability Reporting Standard)
 • Zasady raportowania
 • Badanie istotności
 • ESRS E1–E5 – zagadnienia środowiskowe
Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Kierowniczka Biura Projektów Innowacyjnych,
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju

Spotkanie 9.

23 listopada 2023 r.
}
10:00
Online

Problemy eksploatacyjne a wymagania dotrzymania standardów emisji

Zakres tematyczny:

 • Parametry projektowe i uwarunkowania eksploatacyjne
 • Temperatura spalin jako kluczowy parametr projektowy
 • Problemy eksploatacyjne wynikające z projektu na przykładzie SCR
 • Sytuacje ruchowe, zmiana warunków eksploatacji
 • Reprezentatywność pomiaru
Grzegorz Werner

Grzegorz Werner

Kierownik Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Spotkanie 10.

30 listopada 2023 r.
}
10:00
Online

Transformacja energetyczna – jak ją rozpocząć w przedsiębiorstwie?

Zakres tematyczny:

 • Wybór ścieżki transformacji
 • Plan dekarbonizacji
 • Opracowanie biznesplanu
 • Oszacowanie budżetu
 • Pozyskanie finansowania i dofinansowania
 • Wymogi prawne
Mateusz Ksiądz

Mateusz Ksiądz

p.o. Dyrektora ds. kluczowych klientów