Efektywne spotkania
z Energopomiarem

Cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego, energetycznego, komunalnego, a także do samorządów.

Szanowni Państwo

W okresie od grudnia 2021 do grudnia 2022 roku Energopomiar zorganizował 10 bezpłatnych webinariów z cyklu „Efektywne spotkania dla ciepłownictwa”, w których wzięło udział ponad 1000 osób. W 2023 roku wracamy z nowymi tematami dla szerszego grona odbiorców. Nasze spotkania kierujemy do wszystkich sektorów, których dotyczy transformacja energetyczna: ciepłowniczego, energetycznego, komunalnego, a także do samorządów.

Transformacja energetyczna w świetle obowiązującego prawa, standardów ochrony środowiska, stanu techniki i technologii, czynników ekonomicznych, wymaga odpowiedniego zaplanowania, wiedzy i kompleksowego podejścia. Decyzje – czy to dotyczące strategii dekarbonizacji, czy też planu inwestycyjno-modernizacyjnego – powinny być poparte analizami techniczno-ekonomicznymi, rzetelnymi pomiarami i badaniami. Tym kierujemy się w naszej praktyce inżynierskiej oraz pracach doradczych.

W cyklu krótkich – a zarazem efektywnych – spotkań online będziemy poruszać zagadnienia, które są ważne dla naszych klientów, dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Do zobaczenia!

"

Spotkanie 1.

9 lutego 2023 r.
}
10:00
Online

Do spotkania pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Wilaszek Przemysław – Prelegent

Przemysław Wilaszek

Kierownik Działu Automatyki

Nowoczesne układy pomiarów fizykochemicznych w ciepłownictwie

Zakres tematyczny:

 • reprezentatywny pobór próbki,
 • układy przygotowania próbek,
 • zamknięte obiegi wody chłodzącej,
 • układ stabilizacji temperatury próbek,
 • nowoczesna aparatura pomiarowa,
 • cyfrowe czujniki pomiarowe.

Po prezentacjach naszych specjalistów będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Prelegent

Wilaszek Przemysław – Prelegent

Przemysław Wilaszek

Kierownik Działu Automatyki

Przemysław Wilaszek pracuje w Energopomiarze do 2012 roku – początkowo jako specjalista ds. pomiarów fizykochemicznych, a od 2019 roku jako kierownik Działu Pomiarów Fizykochemicznych. Od 2021 roku obejmuje stanowisko kierownika Działu Automatyki.

Prowadził szereg projektów modernizacji systemów automatycznej korekcji obiegów wodno-parowych w elektrociepłowniach i elektrowniach w całej Polsce. Autor i/lub współautor analiz możliwości automatyzacji procesu kontroli chemicznej obiegów wodno-parowych w elektrociepłowniach.

Koordynował prace zagraniczne takie jak dostawa stacji pomiarów fizykochemicznych i stacji dozowania fosforanów dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Milton Keynes (Wielka Brytania) oraz „Remont systemów próbkowania i dozowania w Elektrowni Gardanne (Francja). Przystosowanie do spalania biomasy/przedłużenia żywotności bloku nr 4”.

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej na kierunku energetyka w dwóch specjalnościach: Procesy i Systemy Energetyczne oraz Cieplne Systemy Energetyczne na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Planowane spotkania

Spotkanie 2.

23 lutego 2023 r.
}
10:00
Online
Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

Taksonomia UE – Techniczne Kryteria Kwalifikacji dla sektora energetyki

Zakres tematyczny:

 • Co w praktyce oznacza sprawdzenie zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji w sprawie istotnego wkładu oraz DNSH?
 • Zasada istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu dla działalności:
  • Produkcja energii elektrycznej z bioenergii
  • Kopalne paliwa gazowe
  • Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych niekopalnych paliw gazowych i ciekłych
  • Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej

Formularz rejestracyjny

Cykl „Efektywne spotkania z Energopomiarem” jest skierowany do przedstawicieli sektorów energetyki i ciepłownictwa (w szczególności elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, ciepłowni), przemysłu i sektora komunalnego.

Udział w webinarach jest bezpłatny dla osób zawodowo związanych z ww. grupami, będących klientami lub potencjalnymi klientami Spółki lub firmami/organizacjami współpracującymi ze Spółką na zasadach partnerstwa. Ponadto warunkiem udziału jest subskrybowanie newslettera Energopomiaru. W tym celu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza i podanie danych służbowych, w szczególności adresu mailowego umożliwiającego identyfikację osoby i firmy lub organizacji, w której pracuje. Rejestracja jest jednorazowa i uprawnia do udziału we wszystkich webinariach „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. W każdej chwili można z niej zrezygnować.

W związku z powyższymi zasadami organizator, tj. „Energopomiar” Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osób, których danych nie można zweryfikować lub które nie należą do wyżej zdefiniowanych odbiorców.

Problemy z formularzem prosimy zgłaszać na adres web@energopomiar.com