Efektywne spotkania
z Energopomiarem

Cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego, energetycznego, komunalnego, a także do samorządów.

Szanowni Państwo

Zapraszamy serdecznie na webinary poświęcone zagadnieniu transformacji energetycznej w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Świat obecnie stoi w obliczu wyzwań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i promocją zrównoważonych źródeł energii, dlatego też z radością zapraszamy na cykl webinarów, które przybliżą najnowsze trendy oraz praktyczne aspekty tej transformacji.

Omówimy kluczowe zagadnienia, takie jak audyt GOZ, który stanowi fundament w procesie adaptacji do nowych standardów energetycznych. Przedstawimy także przykłady koncepcji transformacji skupionych na GOZ, aby zapewnić praktyczne zrozumienie oraz inspirację do działań.

Nie zabraknie również omówienia narzędzi prawnych i technicznych niezbędnych do skutecznego wdrożenia oraz nadzoru GOZ. Poznamy sposoby budowy portfela dla projektów opartych na źródłach zeroemisyjnych oraz omówimy niezbędne elementy wniosku o dofinansowanie, aby uczestnicy byli gotowi na pozyskiwanie środków na realizację swoich pomysłów.

Szczególną uwagę poświęcimy także planom dekarbonizacyjnym oraz metodom finansowania przedsięwzięć w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej.

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Badania i diagnostyka antykorozyjnych powłok gumowych

Zakres tematyczny:

 • Zastosowanie powłok gumowych m.in. w przemyśle, energetyce, transporcie itp.
 • Standardowa diagnostyka powłok gumowych jako narzędzie pozwalające na bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.
 • Najczęściej spotykane problemy eksploatacyjne i awarie.
 • Prognozowanie trwałości powłoki gumowej.
Anna Kołodziej

Anna Kołodziej

Główny specjalista ds. badań korozyjnych
Dział Technologii Wodno-Chemicznych

Łukasz Kot

dr inż. Łukasz Kot

Dyrektor ds. kluczowych klientów

Po prezentacji będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

26 września 2024 r.
}
10:00
Online

Do spotkania pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Formularz rejestracyjny

Cykl „Efektywne spotkania z Energopomiarem” jest skierowany do przedstawicieli sektorów energetyki i ciepłownictwa (w szczególności elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, ciepłowni), przemysłu i sektora komunalnego. 

Udział w webinarach jest bezpłatny dla osób zawodowo związanych z ww. grupami, będących klientami lub potencjalnymi klientami Spółki lub firmami/organizacjami współpracującymi ze Spółką na zasadach partnerstwa. Ponadto warunkiem udziału jest subskrybowanie newslettera Energopomiaru. W tym celu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza i podanie danych służbowych, w szczególności adresu mailowego umożliwiającego identyfikację osoby i firmy lub organizacji, w której pracuje. Rejestracja jest wymagane na każde spotkanie osobno. W każdej chwili można z niej zrezygnować.

W związku z powyższymi zasadami organizator, tj. „Energopomiar” Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osób, których danych nie można zweryfikować lub które nie należą do wyżej zdefiniowanych odbiorców.

Energopomiar zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i przyjęcia zgłoszenia, przede wszystkim w przypadku osób i podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną.

Problemy z formularzem prosimy zgłaszać na adres news@energopomiar.com

Szkolenie

10 czerwca 2024 r.
Online

Raportowanie śladu węglowego i zagadnień związanych z klimatem zgodnie z CSRD i zasadami zrównoważonego rozwoju

Zakres tematyczny:

 • Ślad węglowy organizacji
 • Ślad węglowy produktu
 • Zmiany klimatu i ryzyka klimatyczne
 • Zarządzanie ryzykiem klimatycznym

Zrealizowane spotkania

Spotkanie 1.

11 kwietnia 2024 r.

Zdolność spółki do zarządzania ryzykiem klimatycznym

Zakres tematyczny:

 • Znaczenie ryzyka klimatycznego.
 • Jak zbudować/ stworzyć odpowiednią strategię do przystosowania się do zmian klimatu?
 • Ujawnienia ryzyk i szans związanych z klimatem.
 • Wyzwania w zakresie raportowania ryzyk klimatycznych.
Magdalena Skrzyńska 
Koordynatorka ds. analiz środowiskowych w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Magdalena Skrzyńska

Główna specjalistka ds. analiz środowiskowych

Spotkanie 2.

18 kwietnia 2024 r.

Możliwości finansowania projektów GOZ

Zakres tematyczny:

 • Trendy transformacji energetycznej w kierunku GOZ.
 • Audyt GOZ.
 • Przykład koncepcji transformacji z ukierunkowaniem na GOZ.
 • Narzędzia prawne i techniczne wdrożenia i nadzoru GOZ.
 • Budowa portfela dla projektu GOZ.
 • Niezbędne elementy wniosku o dofinasowanie.
 • Plan dekarbonizacyjny a finansowanie.
Mateusz Ksiądz

Mateusz Ksiądz

p.o. Dyrektora ds. kluczowych klientów

Spotkanie 3.

9 maja 2024 r.

Raportowanie śladu węglowego i zagadnień związanych z klimatem zgodnie z CSRD i zasadami zrównoważonego rozwoju

Zakres tematyczny:

 • Ślad węglowy organizacji i produktu
 • Zmiany klimatu i ryzyka klimatyczne
 • Zarządzanie ryzykiem klimatycznym
 • Wyzwania w kontekście raportowania ESG
Magdalena Skrzyńska 
Koordynatorka ds. analiz środowiskowych w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Magdalena Skrzyńska

Główna specjalistka ds. analiz środowiskowych

Paulina Siupka 
Koordynator ds. analiz środowiskowych
„Energopomiar” Sp. z o.o.

Paulina Siupka

Główna specjalistka ds. analiz środowiskowych

Spotkanie 4.

16 maja 2024 r.

Wody, ścieki a GOZ

Zakres tematyczny:

 • Regulacje prawne a GOZ.
 • Charakterystyka ścieków w zakładzie przemysłowym.
 • Przegląd technologii oczyszczania.
 • Potencjał ścieków w ujęciu ekonomicznym – racjonalne podejście.
 • Korzyści z wprowadzenia GOZ w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.
Łukasz Kot

dr inż. Łukasz Kot

Dyrektor ds. kluczowych klientów