Efektywne spotkania
z Energopomiarem

Cykl bezpłatnych webinariów organizowanych przez „Energopomiar” Sp. z o.o. dla przedstawicieli sektora ciepłowniczego, energetycznego, komunalnego, a także do samorządów.

Szanowni Państwo

W okresie od grudnia 2021 do grudnia 2022 roku Energopomiar zorganizował 10 bezpłatnych webinariów z cyklu „Efektywne spotkania dla ciepłownictwa”, w których wzięło udział ponad 1000 osób. W 2023 roku wracamy z nowymi tematami dla szerszego grona odbiorców. Nasze spotkania kierujemy do wszystkich sektorów, których dotyczy transformacja energetyczna: ciepłowniczego, energetycznego, komunalnego, a także do samorządów.

Transformacja energetyczna w świetle obowiązującego prawa, standardów ochrony środowiska, stanu techniki i technologii, czynników ekonomicznych, wymaga odpowiedniego zaplanowania, wiedzy i kompleksowego podejścia. Decyzje – czy to dotyczące strategii dekarbonizacji, czy też planu inwestycyjno-modernizacyjnego – powinny być poparte analizami techniczno-ekonomicznymi, rzetelnymi pomiarami i badaniami. Tym kierujemy się w naszej praktyce inżynierskiej oraz pracach doradczych.

W cyklu krótkich – a zarazem efektywnych – spotkań online będziemy poruszać zagadnienia, które są ważne dla naszych klientów, dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Do zobaczenia!

"

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Spotkanie 7.

9 listopada 2023 r.
}
10:00
Online

Do spotkania pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju

Zakres tematyczny:

 • Architektura ESRS (European Sustainability Reporting Standard)
 • Zasady raportowania
 • Badanie istotności
 • ESRS E1–E5 – zagadnienia środowiskowe
Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Kierowniczka Biura Projektów Innowacyjnych,
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju

Po prezentacji będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

Prelegent

Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Kierowniczka Biura Projektów Innowacyjnych w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

Od 14 lat związana z Energopomiarem. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień emisyjnych, jak również dostosowania obiektów energetycznych i przemysłowych do wymogów dyrektywy IED i konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Współautorka wielu koncepcji dla modernizacji i budowy instalacji oczyszczania spalin dla sektora energetycznego. Autorka raportów oraz sprawozdań z pomiarów eksploatacyjnych instalacji ochrony środowiska. Współautorka specyfikacji technicznych, studiów techniczno-ekonomicznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy i modernizacji instalacji oczyszczania spalin w energetyce.

Współautorka opracowań w zakresie udzielania odstępstw od wymagań konkluzji BAT. Zajmuje się doradztwem w zakresie taksonomii UE.

Od listopada 2022 r. jest ekspertką branżową przy tzw. Community Expert Groups w ramach prac EFRAG przy tworzeniu standardów sektorowych ESRS dla branży Energy and Utilities oraz Coal Mining & Mining. Od marca 2023 r. jest członkinią Grupy Roboczej Zespołu do spraw uwarunkowań technicznych w ramach Zespołu ds. zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym powołanego przez Ministra Środowiska i Klimatu. Od kwietnia 2023 r. jest członkinią Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W czerwcu 2023 r. została przyjęta w skład Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Prowadzi prelekcje i szkolenia w tematyce wymogów prawnych i technicznych w zakresie ochrony środowiska, w tym kwestii środowiskowych i technicznych w obszarze taksonomii UE, dostosowania przedsiębiorstw do dyrektywy IED, konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Autorka publikacji w ww. tematyce.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Formularz rejestracyjny

Cykl „Efektywne spotkania z Energopomiarem” jest skierowany do przedstawicieli sektorów energetyki i ciepłownictwa (w szczególności elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, ciepłowni), przemysłu i sektora komunalnego.

Udział w webinarach jest bezpłatny dla osób zawodowo związanych z ww. grupami, będących klientami lub potencjalnymi klientami Spółki lub firmami/organizacjami współpracującymi ze Spółką na zasadach partnerstwa. Ponadto warunkiem udziału jest subskrybowanie newslettera Energopomiaru. W tym celu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza i podanie danych służbowych, w szczególności adresu mailowego umożliwiającego identyfikację osoby i firmy lub organizacji, w której pracuje. Rejestracja jest jednorazowa i uprawnia do udziału we wszystkich webinariach „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. W każdej chwili można z niej zrezygnować.

W związku z powyższymi zasadami organizator, tj. „Energopomiar” Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osób, których danych nie można zweryfikować lub które nie należą do wyżej zdefiniowanych odbiorców.

Problemy z formularzem prosimy zgłaszać na adres web@energopomiar.com

Planowane spotkania

Spotkanie 7.

9 listopada 2023 r.
}
10:00
Online

ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju

Zakres tematyczny:

 • Architektura ESRS (European Sustainability Reporting Standard)
 • Zasady raportowania
 • Badanie istotności
 • ESRS E1–E5 – zagadnienia środowiskowe
Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Kierowniczka Biura Projektów Innowacyjnych,
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju

Zrealizowane spotkania

Spotkanie 1.

9 lutego 2023 r.

Nowoczesne układy pomiarów fizykochemicznych w ciepłownictwie

Zakres tematyczny:

 • reprezentatywny pobór próbki,
 • układy przygotowania próbek,
 • zamknięte obiegi wody chłodzącej,
 • układ stabilizacji temperatury próbek,
 • nowoczesna aparatura pomiarowa,
 • cyfrowe czujniki pomiarowe.
Wilaszek Przemysław – Prelegent

Przemysław Wilaszek

Kierownik Działu Automatyki

Spotkanie 2.

23 lutego 2023 r.

Taksonomia UE – Techniczne Kryteria Kwalifikacji dla sektora energetyki

Zakres tematyczny:

 • Co w praktyce oznacza sprawdzenie zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji w sprawie istotnego wkładu oraz DNSH?
 • Zasada istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu dla działalności:
  • Produkcja energii elektrycznej z bioenergii
  • Kopalne paliwa gazowe
  • Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych niekopalnych paliw gazowych i ciekłych
  • Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej
Patrycja Żupa-Marczuk

Patrycja Żupa-Marczuk

Kierowniczka Biura Projektów Innowacyjnych,
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju

Spotkanie 3.

30 marca 2023 r.

Wyzwania przed służbami nadzoru inwestycyjnego związane z transformacją energetyczną

Zakres tematyczny:

Podczas webinaru zostaną omówione kluczowe kwestie związane z nadzorem inwestycyjnym na każdym etapie realizacji projektu inwestycyjnego – zarówno w fazie przygotowania, realizacji, jak i rozliczenia inwestycji.
Prelegent podpowie, na co zwrócić uwagę w trakcie określania odpowiedzialności inżyniera kontraktu lub zewnętrznego inspektora nadzoru. Wskaże również znaczenie kryterium zrównoważonego rozwoju w finansowaniu inwestycji przez banki i instytucje.

Patrycja Żupa-Marczuk

Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Spotkanie 4.

27 kwietnia 2023 r.

Ślad węglowy i środowiskowy – budowanie konkurencyjności klimatycznej

Uczestnicy webinaru dowiedzą się, jak rozpocząć proces wyznaczania śladu węglowego organizacji w zakresie 1 i 2 na podstawie wymagań standardu GHG.

Zakres tematyczny:

 • Ślad węglowy jako element budujący konkurencyjność klimatyczną
 • Ślad węglowy – angażujący proces doskonalony z roku na rok
 • Wyznaczanie śladu węglowego organizacji – zakres 1, 2 i 3
 • Case study
 • Strategia dekarbonizacji
 • Bazy danych wykorzystywane do obliczeń
 • Ślad węglowy a ślad środowiskowy
Paulina Siupka</p><p>Koordynator ds. analiz środowiskowych<br />„Energopomiar” Sp. z o.o.

Paulina Siupka

Koordynatorka ds. analiz środowiskowych

Spotkanie 5.

13 lipca 2023 r.

Badania klimatyczne – wprowadzenie

Zakres tematyczny:

 • Modele klimatu, scenariusze emisyjne i klimatyczne
 • Badania klimatyczne w planach adaptacji i w różnych dziedzinach gospodarki
 • Ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu
Magdalena Skrzyńska Koordynatorka ds. analiz środowiskowych w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Magdalena Skrzyńska

Koordynatorka ds. analiz środowiskowych

Spotkanie 6.

21 września 2023 r.

Łagodzenie a adaptacja do zmian klimatu – co oznaczają te cele środowiskowe w ujęciu unijnej taksonomii?

Zakres tematyczny:

 • Taksonomia UE – mechanizm działania i zasady
 • Cele środowiskowe związane z klimatem
 • Adaptacja do zmian klimatu – podobieństwa i różnice w technicznych kryteriach kwalifikacji pomiędzy celem 1 a celem 2
 • Case study
Magdalena Skrzyńska Koordynatorka ds. analiz środowiskowych w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Magdalena Skrzyńska

Koordynatorka ds. analiz środowiskowych